#1379: Maxim

Th
xxx

 

f 

1.?

ss..-

 

 

 

ÄProgram

Måndag-Tisdag den ll-IZ September

R

000000

DRAMA  3 AKTER efter W.W. Lo ckes berömda roman "Simon the Jester".

AKT I.

Simon Gibson är en förmögen.
.man och framstående medlem av
parlamentet. Han har på sista ti-
den känt sig dålig och låter därför
doktorn göra en noggrann under-
sökning. Diagnosen är klar och tyd-
lig nog: "Om Ni läter bli att dric-
ka och röka, kan Ni leva precis nio
mänader till, annars kommer Ni att
dö om sex". När Simon ser sig stå
inför det oundvikliga, beslutar han
ta saken från Vden glada sidan, och
han anser tre månaders liv absolut
inte vara värda den uppoffringen,
att man avstår från att röka och
dricka. Dock känner han sig lite
bekymrad över sin nära föreståen-
de bortgång, då han tänker på sin
Vackra fästmö, miss Clara Back-
Well.

Simon vandrar ut i en park och
sätter sig pä en soffa. Plötsligt fär
han syn pä en. underlig gestalt, en
liten dvärg. Denne nalkas honom,
presenterar sig som Anastasius Pa-
dopolus, varieteimpressarie, och ber
Simon följa med för att slå ihjäl en
man, som nyss kastat Anastasius utn
.för trapporna. Denne man heter
Ruffner och vill överge sin hustru,
Sola, som är varietékonstnärinna.

Anastasius hatar Ruffner och luun
rar- ständig pä tillfälle att mörda,
honom.

AKT Il".

Anastasius har sökt upp Ruffner
i hans bostad och lyckats mörda ho-
nom. Simon och Sola gå dit för att
tala om skilsmässan och finna den
lille dvärgen triumferande över sitt
dåd. Sola visar ingen rörelse och
Simon går sin Väg ifrån allt ihop.
När han går igenom en park svim-
mar han pä en soffa och där hittar
Sola honom och låter föra honom
till ett sjukhus. Där blir Simon
opererad av en mycketskicklig ki-
rurg, dr Masson, som händelsevis är
på besök.

AKT III.

Simon är starkt pä bättringsvä-1
gen, men finner det fortfarande syn-
ner-ligen besvärligt att sätta sig in i
att han skall leva, dä han alldeles
:Försenat sig med tanken på att dö.

Den lille Anastasius har satts in i
en asyl, men hans fixa idé är att
han måste träffa sin älskade Sola.
En natt lyckas han bryta sig lös och
rymma. Simon har blivit alldeles
bra, är journalist och söker stän-
digt efter Sola. En, dag får han se
Anastasius på gatan och följer efter
honom, i hopp att han skall veta S0-
las adress. Anastasius går in på en
varieté och Simon följer efter. Han
uppfängar en skymt av Sola pä sce-

. nen och gär för att leta rätt pä hen.
ne. Sola visar honom ifrän sig,
men Simon, som"förstär att hon äl-
skar honom, tar henne i sina armar.
Då störtar Anastasius, som stått
gömd bakom ett förhänge, fram och
avlossar en pistol emot dem. Skot-
tet träffar Sola mitt i ansiktet. Pi-
stolen var laddad med löst krut,
men skottet bländar Sola, hon mis-
ter sin syn. Simon för henne till dr
Masson, som räddat hans liv, och
Masson förklarar att han har gott
hopp om Solas ögon. Men säker kan
man ju aldrig :varaI Simon inväntar
inte avgörandet. Han har funnit
Sola och vare sig blind eller inte,
vill han ha henne till hustru. När
Anastasius märkte vad han gjort,
kastade han sig ut genom fönstret i
sin förtvivlan och slog ihjäl sig mot
gatans stenläggning. f

BARN ÄGA EJ TILLTÄRDE.

 

i

1700.10.1:0151151090915105!racing!090.100109091091091eivégwarprå09:00.10.1093r.w.w.w.ar,w,w,w.or.w,afew;qwoworgorpqwå:90.10,1e.w.w.1r.w.w,w.w.90.1059510009000000raråcårewågwg

sqaeaasanaeereaereewaåaåwaåasgaéwasgaegaeQ:egeeäeaeegeeäaeaaeaeegeeeaseaeoeeiaeaaepasenaasineadöasäregnoaegaéaeeaeaaseecaoweeaeacåaåaegceåaeacega636190chaaaeåeegaeaaeäeegeeeneaeäåase:eQuQeesoePa egeeåeaåeeäeeäeeåaereeöaen

..   I b
01099931!!!ng0910.1069991råeawdogwåcewar.,f.".".,,.".".,w

Q

 

Luleå. 1916. Tryckeri-AB. Nmskenet VÄ N B 3

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain