#1375: Maxim

A -
3.:.2

  

. lugn-:Xi H Mn
buy-.ifre-

     

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
vVarje förevlsinlng clrka 1112 timme.

Blljettpriser: Logo 60 öre. 1:sta plats 50 öre, 2:0" plats 35 än.

088.! Kupungböcker å 10 st. blllietter - Hata plats 4 kr., 2:er plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid lngångon.

m

IPro gram
Måndag-Tisdag den 4-5 September

Om"

Mannekängen

Drama från Kalem.

DET STORA ROVET

eller Indianer och vita

Parodiskt skämt i en akt.

HENNY PORTEN
som miölkpiga I

FILMFARS I TRE AKTER. Officin: MESSTERFILM, Berlin.

AVDELNINGAR.

...i

Kammarrättsrådet Hannemann

med familj på sommarnöje.

Den strumpstickande tanten.

"0, du himmelsblå sjö. . "

Käte hos berg-traktens ungdom.

En munter polka.

Tanten ingriper.

Lösflälan.

Upptågsmakerskan Käte. I

"Usc-h, en Så ,11 gris." 

Kålles straff.

ll. .Kålle ruvar på hämnd.

liå. Mjölkpigan Agerl beger sig till
säterstugan.

13. "Vänta på mig, jag kommer
strax efter."

14. Lurad. .

15. Käte på. väg till fjället.

16. Överraskningar händeÅ ofta.

17. Bergraset.

18. "0, pappa., det är som om du
svävadel"

19. Kätes brev.

20. Tantens hotelse.

21. "Är passagen fri här uppsl"

22. Käte är förvandlad till mjölk-
piga.

23. En närgången beundrare.

24. Svartsjuka.

25. Revisorn på fjällvandring.

26. Fjällvandringens skuggsidor.

27. En ordentlig kullerbytta.

28. Presentation.

29. Käte inkognito.

30. Beundrarens älsklingsrätt W
kroppkakor. f

31. Käte börjar tröttna. på fjällivel;

32. Efter en sömnlös natt.

33. Käte åter hemma. 

34. Den nybakade assessorn.  

P. ,

.Le :1.: [C

:2 UK

..
.Oprern

é

35. Ett återseende. .få
36. Kätes skämt. i
37. Brevet.

38. Ett rendes-vouz.

39. "Kal-.1 från fjällen i Berlinl"

40. Assessorn tror sig se spöken..

41. Alpbalen.

42. En bondflieka i helgdagsstass.

43. Den förtvivlade assessorn.

44. "I himlens namn, herr kam-
marrättsråd, har Ni en dotter,
som är mjölkpigal"

45. Förklaringen. é; 

46. Förlovningskyssen. 

 

BARN AGA TILLTRÄDE. 

ego-.90990039 000,1 Quarowmwmwäwae rygg:qu 001001909

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Nomkenet.

säs-0610094006:Qubsiaåuäshåa säs-osäsfaåoéaéozg

å
e
e
e
0

J
i:
i
å.
å
E.
g.
:-
:-
i
s.
:-
:-
s-
e
:-a?
.å
å
å
?
å
å
g;
g.-
ä-
e
P

:I
E-
e
e
å
s-
:-
å
å
å"
P

g
a
z.
å.
å
å.
u.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain