#1372: Odeon

låwkåwbéwhåwhåwbåhémhémhémhéhhémh

[IJ ,


ehéwåémhémhémhémhämhéwhéwhGMQGMQGMQGMQémädmhéhädhkémhéhåémhéwåémhémåémåémhéwkGuhéhkåwhåwkåwbåwhåwbåwkåwbån

Gémhéwäéwbåwhåwbåe

 

 

.GÖONQPWPPONIH

10.

1.1.
12.
I 1l3.

.14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
.23.

 

 öVRE NORRLANDS STÖRSTA OC H PROPRASTE BIOGRAFTEATER

W

Program

Tisdag-Onsdagl den 25-26 April

.Nm

"lilllllllPIlUN"

veckans Nllleler

99.99.90,0999..QQQÖQQVUVVQQQ

  eriffens
hjältedåd

SPÄNNANDE VILDVÄST DRAMA I TVÅ AKTER.

Första avdelningen:

Spelaren.

I värdshuset.

Spelaren.
Uppsyningsrnannen förlorar.
Den behövliga summan.

Den gamle guldsökaren.
Äntligen guld.

Sheriffen.

lDlen verllclligle vännen.

"Det är ej någon Värdefull Ine-
tall".

Spelaren söker Vinna Rosas upp-
märksamhet.
Uppsyningsrnannen i knipa.
Förrädaren.

Tlorm loleh uplpsylnlinlglsnmlnnen be;
sluta köpa gruvan.

Andra avdelningen:

En kappknnnng på HV

e

ochjdod.

Kapplöpningen på liv och död.
J ag säljer ej gruvan. h
Spelaren i vredesmod.

Han överfaller lliekorna.
Sheriffen till hjälp.

Tom hos bancliterna.

Över-fallet.

En spännande jakt.

Befriade.

Spelarens död.

OOOOOOOOOQOÖOOOOOQOOOOOQQQOQ

Förr-.visningar all-a dagar från kl. 6-1,30, 7,30-9 och 9-.10,30 e. m. v

Biljettpriser: 50 öre 1 :sta plats, 35 öre 2:dra plats. Barn under 12 år

15 öre, under 15 år 25 öre.

Köp kupongbiljetter iV häften om 10 stycken: Andra platsP kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

f.Qf., f.. Oatf..f.1..sf., f.,,.,fdbsf.1f.if.aå,f.if.,äifo,f.,f.q

 

Luleå 1916. Tryckeri-A3. Norrskéner

GD

qpqpqpqpqgmwuumqpqpqiugmgpqpqpqpqpmguwwhpqpqpqiwwumpqpqpqpqpqpmiugquqpqpqpqpqgugmqpqpqpqpqpqpqpqgugquqpqpqpqpqpmiuupqpqpqpqpqpqiugumpqpqpqpqpqpqpqiuaquqpanqpmiugquqpqpqp

Ql

VÄNI

Information

Title:
Odeon
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain