#1370: Maxim

glucose-094940000

eQe-oe-aéueuouoaeoa

 

eQéu-oefgggesos?

. ...M-4.4. n Al

 

 

038.!

i , Å I e e e o e
säéueuäeäéuaaeao Gas-aeeaeä eUJeiaeäeQu-Jeä ekGa0.409490erångaeQ:toa009:ånäsäeenäeä Guinea-06:e.er 1.090; 090000 efaeeoeqloeoa 0000 egot-409: .Qaeonauooéaeoo 5040004194 Guaaéuäéa eaaåee M. ae se ae arr-u

 

i lllllls I I

DRAMA I TRE AKTER. -- Regie: FRITZ MAGNUSSEN.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

IProgranfi

Tisdag-Onsdag den 25-26 April

.0000.

LUSTSPEL.

KOMISKT.

 

AVDELNINGAR.

. Gunnar Hesla är en ung gods-

lagare.

Hans far sitter häktad, oskyl-
digt dömd för mord.

Gunnar är förlovad med bruks-
ägaren Rudels dotter Gudrun..
I fängelset gör gamle Hesla be-
kantskap med en ny fånge, Vi-
kum.

Denne lyckas fly, medan Hesla
utandas sin sista suck.

Gunnar I-Iesla får besök av Vi-
kum, som presenterar sig som
Gunnars .far och uppvisar en
medaljong, som han rövat av
den gamle.

Gunnar döljer sin förmente far
undan polisen, men råkar själv
ut för dennes förföljelse.

Den gamla hyddan i skogen blir
nu tillflyktsorten. . t
Dold där får Gunnar :bevittna
ett tjuvbands planer på inbrott
hos Rudels.

Bland tjuvarna igenkänner han
sin förmente fader, som nu av-
slöjar sig själv.

Ursinnig rusar Gunnar fram,
men blir fängslad.

Gudrun kommer till hyddan och
löser hans band.

Polisen allarmeras.

Tjuvarna hia just trängt in på
Rudels gods, men överraskas
och tillfångatagas.

Vikum, som blivit dödligt så.-
rad; säger: "Innan jag dör vill
jag bekänna, att det var jag,
som dödade Jan Strygen. Tor-
mod Hesla var oskyldigl"

lSlä lbllev :då Gunar lHlesllasr fair
upprättad -4 efter döden Och
sedan han under halva sitt liv
fått lida för en annans brott. --
Men den lycka, som ej blev fa:
dern förunnad, kom sonen i rik
måtte till del.

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

Förevisningar: Vardagar kl. halv 1-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
I Varje förevisning eirka 1112 timme.
Blljettpriser: Loge 60 öre, 1:stawplats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

Kupongböeker å 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr.I säljas vld ingången.

 

Södertälje
Den lilla husjunglruns kärlek

När Piff flyttade

lS llll

mmmmmmm

,..f00.100,0.,f..f.,f.,,..0.1f60.10.,0.,0.10., 0.9 fosf., f.. rak

fe

0,10010010.100100100100091 0.10.10,10.10.10.1 000,19,10,10.10,10.10910909091091 001061091001001091 00100100 0910910900103109001 091061 000.10010010010010010.1001:510.10.109100100100001001 0,10ge0o1091e.10.1 001091001091 061 091eg1 091001 e,10.10

O

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain