#1364: Maxim

L;

.NL-

 

 

IProgrennfi

Fredag-m-Lördag den l-Z Sept..

aaah

 

ÄVENTYRSSKILDRING I TVÅ AKTER.

Köpmannen och hans familj.
"Aldrig skall jag samtycke i l
en förening mellan Louise och
den där mörkhyade Christo-
pher."

Fadern beslutar att sända dot-
tern till ett avlägset liggande
kloster.
ijBrev.)
nar .föra mig till ett kloster.
Farväl och glöm din olyckliga

A v färden.

Renards tjänare, som inideråit-
tar sin husbonde om Louisefs
brev, anmodas att söka till-
tångataga Christopher för att
Jförhindra all inblandning från

. dennes sida.

Det lyckas även Christopher att

Louise blir god Vän med lejo-
Christopher erfar, att Louise

Köpinannen lfejer en illa beryk-
tad beduin till att uppspåra
och, omintetgöra
Beduinen ankommer till öknen
och finner Louises tillflyktsort
Hennes goda -vän lejonet räd-

Louiscs far, som blivit under-
rättad onr hennes flykt, drager
även åstad för att söka finna

AVDELNINGAR :
9.
fly från sitt fängelse.
l. Ensam i. öknen.
2.
net.
3.
flytt .från klostret.
4.
Kå" I, "nl M  i-
uevva an ni Christopher
hans planer.
ILouise. 7, 5"
ö.
dar henne.
7.
henne.
8.

Ankomsten till klostret.
Flykten.

"Lejonet var min enda vän i
öknens ensamhet, och det fräl-
ste mig ur beduinens våld l"

I Trolldomsörten

 

ycka

v

e
å
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e-
e
e
e
e
e
e
e
e

En bild ur livet i två akter.

.Den rika arvtagerskan har som
sin särskilda. gnnstling ntvalt en
fattig. flicka, vilken vistas i samma
skola som hon, och då pensionstiden
är slut tar Mary Rosa med till sitt
hem. Rosa är dock av ett hatfullt
och avundsjukt lynne, och genom
sin goda handling har Mary utan
att ana det infört olyckan i sitt
hem. RDock skulle hon aldrig få
veta vilken falsk orm hon närt Vid
sin barm. i b

Nog av. Då, MaryÅ gifter sig mot
sin moders vilja, spelar Rosa sina
kort så väl att det blir hon som får
intaga Marys plats. i

Marys giftermål blev i kärlek
lyckligt, men olyckligt i ekonomi.
Såväl hon själv som hennes man dör
i fattigdom. Förgäves har hon an-
ropat sin moder om hjälp. Rosa har
skickligt I förhindrat allt när-mande.

Marys-barn, två flickor, lämnas,

efter hennes död i det djupaste ar-
mod. i
är hjälpen närmast, och då brottet
tror sig ha uppnått ostraffbarhet

står hämnden för dörren.

Men då nöden är som störst .

"THANHAUSER FILM. H

 

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

Veeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeoooe

läiljettprls

: 50 öre "(:sta pl., 35 öre

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre. -

2zdra pl.

Köp ku Ponca I LJETTER l HÄFTEN om 1osiYeKEN: I
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. I

Förevlsnlngar

Måndagar-Fredagar

kl.

0-10l e.

m. Lördagar

kl. 6-11 o. m. Söndagar kl. 3-5 oehyB-11 e. m.

QQQQQQQQ åteOQWOWQQWWO-OÖMÖÖN

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Non-skenet,

 

VÄNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain