#1356: Maxim

än egna; eDe saa ena sme era eyes saa dem där ewa sme We ska ere ere ska ewa ere (9

få
få
får

   

98 1
ps
71

 

 

 

 

Program

. Fredag-Lördag den 25-26 Aug.

OOQ GM

BUDHPEST

Herre i sit-t nu.

LUSTSPEL av VITAGRAPH. "

sPoRT IHMERIKH

Krig och änniskoöden

KRIGSDRAIVIA I TRE AKTER. författat och iscensatt av FRANZ HOFER.

I en av de kvinnliga huvudrollerna den uppburna och vackra skådespelerskan
DORIT WEIXLER.

 

Sammanfattning av innehållet.

l en liten fredlig avkrok av värl-
den lever geheimerådinman Orusius
nöjd och lycklig tillsammans med
sin tillkommande svärdotter, en för-
tjusande, glad och skälmsk flicka
vid namn Helena, som håller henne
sällskap och livar upp henne, när
sonen Kurt av sin miltartjänst hfl
les från hemmet. De båda damerna
trivas förträffligt tillsammans och
det enda som fattas dem "ar den för
dem bådla lika kara Kurt. En dag
skickar denne ett telegram att hai
befordrats till löjtnant och kommer
hem på besök. Telegrammet göin-
mes undan så att Helena ej vet av
det minsta, förrän Kurt åter är hem-
ma i splitter ny löjtnantsuniform
och överraskar henne. Kyssar, om-
famningar och svärmeri göra de 
da unga under flera dagar till de
lyckligaste människor på jorden. .

I en närbelägen villa ser fru ElÅh
fride Bauer det svär-mande mig-a pa.-
rets kärlekslycka och tänker Ifull av
vemod på vad i den vägen blivit
henne beskört. Även hon förälskade
sig i en mil-tär Konrad Baner och.
även hon drömde fagra drömmar
om framtiden. Men hennes akten-
skap blev i stallet en daglig pina,
ty hennes make visade sig bru-
tal och.. hård och därtill som -lösarc
och spelare. Nu har det gått så,
långt att hon avskyr maken.

Så, kommer en dag som en blixt
från en klar himmel telegram Om
att kriget "ar förklarat. Både lin-rt
och Konrad kallas ut.

Till fru Crusius anländer en dag
ett telegnam, som i sin grymma
korthet på en gång ödelägger två
människors levnadslycka. Kurt har
fallit i striden. Den gamla modern
svimmar och fästmön står som för-
stenad. Sakta går hon in i sitt rum,
kysser sin älskades blltl och läser
sakta vad hon skrivit på liiaksidan
av porträttet; förenade i livet och
i döden. I sin förtvivlan vill hon
också genast följa honom, till skug-
gornas land, då den gamla frun
träder in och vrider mordvapnet ur
flickans hand. Men härmed- ålr He-
lena icke räddad. Hon tror sig allt.

l jämt se hnrl hennes trolovade kallar
henne till sig från de dödas rike och
på, kvällen smyger hon sig ut för
att kasta sig i den närbelägna sjön.
Men innan hon hinner utföra sin
föresats räddas hon av Elfriede. - .
Även hon har fått ett dödsbndskap,
hennes man har också stupat i kri-
get, men för henne "ar detta bud en
befrielse. Hon tröstar på bästa sätt
den förtvivlade flickan och de båda
av livet så hårt, fast på olika satt
prövade kvinnorna bege sig till kyr-
kan för att bedja för de döda.

seeseeeeeeo eeeeee e  i
se se. se. se se .se se. ae .s e. ae Jagas ae ae se .se ae. mångas aaåeéaeäeeasäsä ciao-asheiaéoeoeegaseems:se;eaesgaseasgaeäénkeea agaseeeåa eåaeåeeäeegeereeås en;   1 w

såå
var

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

gggfggfageäg?gq Veg 9eqfoa?es 953 ga? ?å9 99 eegäweå gävle? 99? Was ga? eg? gå? ägg? gg? åågåag ?Qq QQQ Qåg egg QGQQOYQQQQÖQQQQ 99190Q70.?Qi 091 ?9,faq feg 06? .gg 001,0,f., c.,,.9?.qf.1 9.9 939 eaåfeq få? 92? 935 gåågåä ägg gå? äågifäg gg? vägg-å? äga 9039 å  

Q egaeeaeåeeeoeåeeee ere same; egna: see ånga age saa äs age

koivsgvaawaavawvdäwmq FQWfå?QQWQäägeäaveqQagqueogfesfösfoatoafoa .
Al .i Tryckeri-AB. Norrskenet

l

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain