#1353: Maxim

Geers-o
Q

Oeäsoaeeeeeaeeub eeoeeoeea eeesee sea eea eOa se; :Pa Ge sea see eee see eee sea se: eee sea ae: se;Qasäseasou-aGas-a04...osQJsQJsUQs-uhsiuäoh 04046:Gas-JGJGJQJGJLOJ Gas-a 04 :Oas-a 00 Ga sia Liu-näshéuäåsä .Pa Gueosoa eeoseaseeseasäs

10.

13.

20.

29

FNB

pwsmwe

11.

12.
14.
15.
16.
18.

19.
21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

ao.

småsäcäe-osougosh

Ghanaagesonen-Moneoeuaéaeoa

 

 

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5f11 e. m.
Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser:
038.!

Lage 60 öre,

1:sta plats 50 öre,
Kupongböcker å 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

2:dra plats 35 öre.

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

"

Program

Fredag-Lördag Pden 18-19 Aug.

NO NO

lillmllllli lllllilltllllt llllllllllll IIIll 15

pårvagnsmissödel

Kärleken gör Robinei stark

fen svarta nejlikan

DETEKTIVDRAMA I TRE AVDELNINGAR av HANS HYAN.

Regie: I-Ierr WILLY ZEYN.
AVDELNINGAR :
Koehsvej nzo 15. 31. "Har Ni ont någonsta.11s?" .
I perukmakareaffären. 82. Är Ni alkoholist eller ha Edra
"iskall Ni uppvakta en gammal föräldrar varit det?"
tantl" 33. "Jaså., Ni tror, att man stulit
Födelsedagsfestande. Jin-Ymer .från-1 Ern-w
nViH Ni åka med ming 34. "le nng Juvelerna, bedraga-
Detektivchefen. re  1," ,
"Vem var det du åkte med?" 35- "NI alf- 1 komplOtt med frun"
-HDer varen tillfällig bekant". hmret därute"-
"Hen önskade bli bekant meg 37- "Var är delwle"
digg" i  tetia f k H
,, 1 . .. I  rsä a mystii ationen...
5:3er Jag Sett dessa m W- 40. "ke-r eee akt. 10 t man an jam-
"I n vägsstationen , j.
IJGIthIVerneÄ .upptäckan denl 41. "trav herr rröner äamtiejfkent
bland fotografierna av forbry- mit tillbakagn
tafe- 42. Professorn uppringer per telem
Maskeringen. fon juveleraren.
I juvelerareaffären. .43. Juveleraren uppsöker profes-
Tvenne kollier. sorn.
"Sänd dem kl. halv 4 till pro- 44. Detektiven igiör ett V1besök i ju-
fessor Harryson, men tag kvit- velerareaffären,
terad rakning med". 45. 7,Ha möjligen dessa personer
Två timmar senare. m lbesörkt Eder affärW,
Hos professor Harryson. 46. "J a damen känner jag igen. . "
"Min son lider av .förföljelse- 47. "Damen hade vitt här och den.
.mani och har dessutom en fix ne var hennes betjänt . . ."
idé. Han tror att han blivit be- 48. Juveleraren hos professor Har.
stulen på juveler". i ryson.I
"Vad önskar Ni " 49. Detektiven är juveltjuvarna på
Biträdet från juvelerareaffären. spåren.
"KL halv 4 kommer min son till 50. Smyckena granskas och sönder-
professorn". tagas ,av förbrytarna.
"Professorskan väntar på Er". 51. Omklädnad i och för flykt.
"Frun, Eder son är i Väntrum- 52. "Det knackar, vem är det mån..
met". I. ne "2 "
Smyckena undersökas. 53- "0, det är ju Väl" nye Vänl"
"Vänta ett ögonbhck, Så Skall 54. "Ni ursäktar väl oordningenT,
jag rådgöra med min man". 55- "Ver ha Ni juVeleFHaqn
Undersökningen av den. förmen- 56- Juvelerllit återlämnas.
texpatienten 57. Revolvern fråntagesV banditen.
Flykten med smyckena. 58- Häktade-
"Kom närmare, unge man"4 59. Smyckena återlämnas till. juve0
"Vad heter Nie" lefäfen-
GO

"Mitt namn är Max Möller".

. Detektivens triumf.

BARN sea. er rtILLTRÄDE.

0.109vowgsrgwberåeuwoaege f-900909100100009001001001edan-.e

 

W,

qulwwfq  Norr-skenet

gå, få, QQQ fa, f., fog feg få, 001 Q., 091,6, fa, f., f., f., f., f., f., f., f., f.1f."0 t., f.,f.1 0-, f., f., f., fa, f.å t., f., 001 Q., få f.. ...W-1 i., ...i 0., t., 7.9 90, Q, fa, f-s 9.1 fo. 931 O., f., f., ?QQ 0A? eg? få? gå? få? fe? fo, Q

(931042939 091 veeeoscewåeegeeae age eaeeåeeawewes

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain