#1343: Maxim

saasaaeeasgaeeasaasaa eaasfasfasaesfaefasgasåe egaaaaagasaasaasgasåa

.r

odlas-00691591: sea sauna egaefaeeasäe eaaeåasäa aea ego eauaaeea få, sea ade eåeeåaeaa eoaegesoa sea saa :9: sänk 194 éaaåaafaefa age arenan-anwa

,r

zoosoaaeasaasoaeaaegacgaafnfoeeaée aäaaeaeeeagaeeeega aeaeeaeoeegaegaåaeäaewe eåaoäaaeeeoaaca saaefaoeaoea apa saa

:91 äs vas vas ego oss satsas säs ego eg:er ewa eos 951009 v59 :av 9.1 0.9 0,109

 

 

 

Föreivisningalr: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Biljettpriser:

Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre,

Varje förevisning cirka 11]2 timme.

2:dra plats 35 öre.

OBSJ Kupongböcker å 10 st. biljetter -- 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats

Mllll 

 

Oemotståndligt rolig filmfars i tre akter.

 

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

IProgram

Söndag den -18 Juni

960 909

ll llllli

 

KOMEDI I EN AKT.

 it S

Roande och inträssant film.

 

FRANS HOFER.

Pappa Fiffikus har en riktig yr-
hatta. till dotter, på vilken inga som
hälst uppfostringsprinciper hjälpa.
Dottern. Ros  av allt hjärta för-
älskad i stadens fotograf, och denna
böjelse är av fotografen i lika hög

, grad besvarad, men pappa Fiffikus

vill inte veta av honom som svärson
och gör allt vad i hans förmåga står
för att förhindra deras rendes vous..

-Men Rosa  i alla fall slug, och
slutligen ser han sig ingen annan
utväg än att skaffa henne en guver-
nant och annonserar för den. skull i
stadens tidningar. Hans annons har
en förträfflig verkan och snart nog
är hela pappa Fiffikus salong full-
satt med guvernanter. Pappa väljer
med urskiljning och får således en
guvernant efter sitt eget sinne, men
Rosa finner henne helt enkelt av-
skyvåird.

lPappa Fiffikus beundran tilltäger,
och han finner snart guvernanten
7,utoniordentligt nätt" och gör allt
för hennes trevnad, under det Rosa
spelar henne alla möjliga spratt för
att  henne ur huset. Detta kanske
även hade lyckats henne, om inte
pappa själv uppträtt som frodsnläk-
lare. Rosa kom nu underfund med
pappas känslor och beslöt att i för-
hund med sin fotograf spela pappa
ett spratt. Det lyckades dem också,
att av Fiffikus och guvernanten taga
ett par högst lyckade kort, som,
skulle vara i tillfälle kompronlettera
dem bägge.

Snart är pappa Fiffikus på, grund
av dessa fotografiers utställande .i
fotograf Lustigs skyltlåda i var
mans mun, och alla roa sig på hans
bekostnad.

Han uppsöker Lustig för att ställa
honom till räkenskap, men denne
hotar att utsätta ännu flera kort om
han inte får Rosa. Slutligen måste
pappa Fiffikus ge med sig, och inom
några veckor firas ett statligt dub-
belhröllop i hans hem.

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

 

lanleå 1916. Tryckeri-AB; Norrsken-et

 

i

 

  ,lllll

En modärn kvinnlig delekiiv

.J

"

4Författat och iscensatt av

 

00

0092-90-17,, få, f., 091 to, 701 pga fog to, ,09 991 791 eg? 009 909 éoQWÖQQåQ QQQ WQQ fas 9QQ QQQ qu få? 99? 901 71.1 fav 099 909 få, få 093 ga? Wag 991 fo,901f.gfd. Tea f.WQ, v., f., f., f., f., 009 f., foga, (01909 039 få? fgä 96199, få? Qi? 939 WQQ få? feg 961769909 feg ägg WQWÄÅQW ägg 99? 709 f., f.,

J

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain