#1340: Maxim

lthom: Maxim 1:3. Bostaden IN.

W

IProgramÄ

bördian den 17 Juni

que"

skidlöpning i zinertal

Största sevärdhet.

y  Den bortrövade älskaren

Amerikanskt lustgpel.

Tant Floras pamäft

www a: En Am. I

Km  blir m) .tågen SW
konwåmon Mil; iarfs a.  wh då
han i anledning därav :mlmwäller4 Ä9,11 .
 ammwä-.ffar hal; md en
äng Wiker meka, i vilken :han blir
mafth beemgen-  hennes Jmf
 så b-tillåm ånågfqn sförbindelsb Win
m :föflzst  :föryissat Sig Dm Be-
,mslms smala i(mil:ek.01.1omåsbls-11 Ställ-
;111118- 1,191; .wliw nen privvatdeték-
W; 11an i Sin mdningå Sänder :än
lfvimlig 2.file-Lek;iv att filtfwska 
:mom .aiffåiner- Resultatet blir .till
:Remoms iöndal, mh då VVden .nn-ga
iiiqkans mer iår Neta detta, .göra
säte ial-llftliör at; bliva  med Be-
moth- Map deras :förhoppningar
ggäåkas, :ny  har lärt Älska .ålen
kvinnligd detektiv som de gällt åatt
.II-undersöka haps afiäner. ÄVoch sam-
hällssatällning, 901.1 "hans lycka- blir
I:stor då hon besvarar hansfkälilek-

038.! I MOBGON NYTT PROGRAM! BARN ÄGA TILLTRÄDE.1.Bl-"lje-ttjyfis 50 äre lasta plats, 35 öre 2.-dra pl.

mmumnuumimm 1aålvflwmin- K

my  mig Imig-:I l LJ EIJ-äTQEng,JMÄF1IKl,-?;N 0" 
 .Ism- Am- Mm! .lama Jsm- 3500-

 !   4nu. 9:-!! gg- m- Lämnar
vm. giftihxmw och 0-11 u. m.

k

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain