#1333: Maxim

Eiko Veckojournal

 

 

 

 Telefoner: Maxim  I:Bio-stramar: v193.q

Program

Måndag-Tisdag den 29-30 Maj

...OQO

 

DRAMA I TRE AKTER.

WN   1 man  - i

SDQEDNQSNHÄPSNH

Utgivet av Nordisk Films Comp.

AVDELNINGAR z

l James Grants hem.
"Misslyckale spekulationer. H
Fattigdomen närmar sig.
Värden kräver hyran. x

En sista frist med hyran.
,Det är din skuld alltsammansl.
Ensam.

Nästa vdag.

Brevet.

.. .om Ni kan tillträda platsen
strax, i. . "

Nyheter meddelas.

Bara brandsoldat.

Ängslig för väninnornas utta-
landfen.

Fru Smith.

Inbjudan på. en kopp te.
Följande dag.

På bjudningen.

Kontorschef Halling.

HTag hand om den stackarn
lfru Grant."

Den gryende kärleken.
"Om jag får taga min dotter
med mig."

Alla förberedelser till hemmets
upplösning företagas.

Farväl -" för evigt?

När James kom hem.
Avskedsbrevet.

12 år senare. I

Under balettens inövning.
Balettmästare Wendel.

7,Ni är och förblir omöjlig, frö-
ken Lily l"

Jonna! .

Efter dansövningarna.
Balettmä-staren önskar ett salm-
tal- med Jonna.

Hon blir lovad huvudrollen i V

. balett-en.
En l ,fin , , balettmäst are.
Lily .och hennes planer.

i

361.
3:7 .

38.
319".
40.

Kassaskåpet står öppet.

Jonna tappar sin kam.

Ett :fult streck.

Wendel uppdagar stölden.
HDet är Jonnas kam."

Ett Sam-.tal ännu en gång.
HMin väska - var så. god."
Pengarna!

Polis och förlovning.

Jonnas käraste.

Kärleksmötet.

"Jag är dig icke värdig."
B.alettpremiiä-ren.L

James Grant har brandvakten.
Fader och dotter. i
Lilys hämnd.

Falluckan.

Jonnas solodans.

Olyckan.

"Jag hatar honom, men jag
måste förlova mig med honom"
Eörlovningsfästen.

Jonna och den hon värkligen.
älskar. .

Lily lvill ställa Wendel till ra.-
kenskap.

7,Det var jag som arrangerade
stölden."

 Lamslagen av rädsla.

En strid.

Fyrvärkeripjaserna.

Revolvern går av.

Elden sprider sig.

På brandstationen.

James Grant rycker ut.

Alla utom Jonna äro räddade.
Far och dotter.

Räddad.

Både Lily och Wendel funno
döden i lågorna.

Jonna får sin käraste!

Man ochv hustru.

Med Jonnas hjälp.

Försonade.

 

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

i

NOOOOWOOONONNOOQNOOOO

årwettprls 50 öre .lasta plats, 35 öre 2.-dra. pl.

Barn under 12 år 15 än, under 15 ir 28 Bro..

Förwlsnlngar

:Lv t... u

Köp KunoncnlLJET-rnn I HÄFTEnoMms-rvoken:
Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:66.

Måndagar-Fredagar kl. l6-10 e. m. LördagarV x

kl. 6-11 o. m; söndagar kl. 3-5  0-11 e. m.

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norr-skenet

 

,
Å.
,
ff

:-
p
i!
g-
så
:-
:-
:-
å
I,
å
3.
:
å
:v
s-
å
g
u?
:-
:-
f
å
9
å
"å
E-
g-
G
:-
:-
s
:- ,
s.
å!
fo
å-
g
f
:0
s.
a-
g-
8
å
b
:-
:-
s
å
,
i!
s
ro
å-
:z
å
à
0
s-
:-

. 9 
f?r.oc.w,w.w.w.1 :0090.10.9000610-9  i 

VÄN!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain