#1321: Maxim

v Qegeegeegaawaeaeaäeeveeåa ade aåaeåaaåa ade eåaeåeeaaeäeaäa aaeaåeeeeeäaaåeaåaeåeeäaträngaeaaeaeageegeeeeeeaeaeåa ae;66:04eaeegeageeraeaoéosgeaåaegasgoeeosaasgaeåaega ereaeaeeaseaseaeaaeåeegeeeasååå:saasiaeeaaaaegneaeea ade  ara

088.!

H ,,
9999051999;me

13.

33.

34.
35.

 

 

 

 

Förevisningar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, Zaira-plats 35 öre.
Kupongböeker à 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:elra plats

3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

Program

Fredag-Lördag den 26-27 Maj

000000

 

 

Filmen visar stad vid vatten, bergbana, utsikt över berg och skogstoppar

observationsplats på. bergspets,

DRAMA I TRE AKTER.

soleffekt.

 

Utgivet av Nordisk Films Comp.

AVDELNINGAR :

lV James .Grants hem.
"Misslyckale spekulationer."

lllattigdomen närmar sig.

Värden kräver hyran.

En sista frist med hyran.
7Det är din skuld alltsammansh
Ensam. i

Nästa dag.

Brevet.

. . . om Ni kan tillträda platsen
strax . . .

Nyheter meddelas.

Bara "brandsoldat

Ängslig för Väninnornas utta-
landen.

Fru Smith.

inbjudan pä en kopp te.
Följande dag.

På bjudningen.

Kontorschef Halling.

"Tag hand om den stackarn
fru Grant."

Den gryende kärleken.

"Om jag får taga .min (lotter
med mig."

Alla förberedelser till hemmets
upplösning företagas.

Farväl -e för evigt?

När James konr hem.
Avskedsbrevet.

12 år senare.

Under balettens inövning.
Balettmästare Wendel.

"Ni är och förblir omöjlig, frö-
ken Lilyl"

Jonna!

Efter dansövningarna.
Balettmästaren önskar ett sam-
tal med Jonna.

Hon blir lovad huvudrollen i
baletten.

En "fin H balettmästare.

Lily och hennes planer.

36.
37.

40:

Kassaskåpet står öppet.
Jonna tappar sin kam.
Ett fult streck.

Wendel uppdagar stölden.
"Det  Jonnas kam."
Ett samtal ännu en gång.
HMin Väska d Var sä1 god."
Pengarna!

Polis och förlovning.
Jonnas käraste.

Kärleksmötet.
"Jag är dig icke Värdigf"
Balettpremiären.

James Grant har brandvakten.
Fader och dotter.
Lilys hämnd.
Falluckan.
Jonnas solodans.
Olyckan.

7Jag hatar honom, men jag
måste förlova mig med honom.,7
Förlovningsfästen.

Jonna och den hon Värkligen.
älskar.

Lily Vill ställa Wendel till 
kenskap.

7,Det var jag som. arrangera-ite
stölden."

Lamslagen av rädsla.

En strid. r

i Fyrvärkeripjäserna. i!

Revolvern går av.

Elden sprider sig.

På brandstationen.

James Grant rycker ut.

Alla utom J onna äro räddade.
Far och dotter.

Räddad.

Både Lily och Wendel funno
döden i lågor-na.

Jonna får sin käraste!

Man och hustru.

Med Jonnas hjälp.

Försenade.

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

ewa egwgwgwge agerar eawöweeegeeee eewge :se eggwgv eewgwawae

 

Luleå. 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

 

O eQaeGaeQaeQaegaaaaew-e eoa-eooeoaeoeeaeesaaoa bewaanaåra-näsaupa(Ö

v

Q 0.1 0.1 ego rå 0.9 0,1 age ras age age eeeeae age rea age 95991051 :9999969051 99:93-01:51 0,1 aa 0,1 091 051 :ge-961959 0.109 0.9 000.1 0.9 ras eos rå 091 0.1 0.93109000009vårasessgevär-10.10.9091rgeeowae få :510.1 vas 9,1 age ras rawge age age age age age age age raw

O

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain