#1316: Maxim

Gas-näsoucosaaéusasaeeeasäfeqwVOWOWOWOWOWOWQWOQ
Q

.Pa 0.9.4 age 594 så ewa ewa ene saa åaåa aäa emeaga eäa eaa aåaåe aäa aäa aåa age ewaaåa age aaa aåa age age age sea aäa aåaaåeaga wa aaa ewa så: anaeåe age age ewa age aga aka ewa ageege ewa aåa age ewa age så: age We saa age saa age eOe age 594 ege age age wa aea age age age eäe ewa era ega ara ega aan

 

 

 

mas-
eegwawawawawgwewge

å

Förevisningalr: Vardagar kl. halv 7-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varjeiförevisning cirka 1112 timme.

near

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2::lral plats 35 öre.
058.! Kupongböeker à 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., lege 5 kr., säljas vid ingången.

a

 

 

v IProgram

Eöndag den 30 Hpril

000000

Muslerlel la nmllllen i lllzzl

KRIMINALDRAMA I FYRA AKTER.

Avdelningarna :
Baren i Nizza.
"Gott kap i sikte".
De två medbrottslingarna.
Villa San Stefano.
5. Det falska rekommendations-
brevet.
Två månader senare.
Sallskapsdamen har vunnit la-
dy Stannleys förtroende.
8. Den stora middagen.
9. Corcini inslappes av sin med-
brottsling. ä
10. Gästerna taga avsked.
11. Tjuven.
12. Genomnyckelhålet.
13. I månskenet.
14. "Var vänlig hämta min kap-
pa,?. ,
15. Tjnven vill leda förföljarna på.
villospår.
16. James Pearce anklagas för stöl-
den.
17. Arresterad.
18. Lady Stannley ingriper.
19. Hon tillkallar en privatdetek-
tiv.
20. D:r Mendeski, alias detektiv
Kips.
21. Två slipade rävar.
22. "Jag är din kollega, Kips".
23. Kips, list.
24. Kips tillkallar polis.
25. Omringad.
26. I karnevalsvagnen.
27. En säker tillflyktsort.
28. Kips giver lady Stannley under-
rättelser.
29. Clarice går ut.
30. I Coreinis hem.
31. Hon bemaktigar sig smyckena.
32. Karnevalen i Nizza.
33. För-brytarens plan.
34. Överfallet.
35. Förklädd.
36. Äter hemma.
37. Varningen. .
38. C-oreini i ny förklädnad.
39. "Jaså, Ni skall fånga Coreini.
Lycka tilll"
40. Förbrytaren är räddad.
41. "Ett enda säkert ställe: balen".
42. Maskeradbiljetten.
43. Sällskapsdamen får ledigt. "
44. Ensam i tankar.
45. Fyrverkeriet.
46. Lady Stannley får misstankar.
47. Undersökningen av sällskaps-
- damens rum.
48. Ett bevis.
49. Kips underrättas.
50. Planen.
51. Den stora balen.
52. De fyra detektiverna.
53. Lagen n:r 17.
54. Halsbandet.
55. Skuggad.
56. Clariee svimmar.
57. Skurken gripes.
58. Den medvetslösa föres ut.
59. Brottets straff.
60. Äntligen återförenade.

l-PPÖPUl-t

9.63

 

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

Q:91001001cow-.wawgwowoewwoeegwawgeawaecawewge:aevårasvgeroeegwawewgwaeeewewgeawgwawéeowe091egeegwep0.109ageQargwawawöwgwawåegraeegeraeeawàwoweevävasresegwgwewgwowgwgwöa

O

1.. eeifäfåfosweeweqfowewewewwåQwåWesWWW-öwå

anna 1916. Tryckeri-AB. Noraskenét

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain