#1312: Maxim

aula-ashsäsäsäéo she-oéulluäsåéo Que-näsäånqnä

9,!- . o

 

 

 

ÖVRI NOHHLANDO ELm-ANTAGTE BIOGRAFTEATER.
Telefoner: Maxim 195. Bostaden 193.

I m

 

Program

Söndag den 13 Juni

OQO."

Engelsk krigsjournal

Senaste kriganyhotar.

Goda-vänner
trogna grannar1

Lustipel.

Jak en efter det
sönderrivna kvittot

DETEKTIVROMAN I TRE AVDELNINGAR.

lINNEHÅLL;

l. Senator Monroe svärmor för
antikviteter.

Ett inträssent: brev.

Den beryktade smngig-Iaren
Brad-y försöker emutstsfla dinn
monter.

Den gamla boken till Monroe.

Brady lyckas gömma dimman-
Jrem-a, i bokryggen.

Detektiven överh" stad.

Inbrottet hos senatorn.

Smugglarna ha. ej fått tag ii den
rätta boken. V

Monroe erhåller sin värdefulla.
bok.

Dettektiven ställer ut en fälla..

Ett nytt inbrott. - Den förrä-
distka hovmäotbaren.

En vild kamp.

Smugglarna 1be-Inelktigal 1stig bo-
ken. f

P olioern a . överraska tstmng glor-
na. i deras bosttatd.

15. Befordrade till välförtjänt

straff.

ODD-3

HO w man ae

dbdbébdbdkébdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbébdbdbe------------------------v-------------------------w---vv-wvwww-wv---

t-t-
C053

H
ttÄ

 

Barn äga tillträde.

OQOQOOOOOQQOQOQOOOOOOOO00000

Biljeftprlls 50 öre bstn plats, 35 öre 2 -dra pl.
"L  Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre. I

KÖP KUPONGB l LJETTER I HVÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förovlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m, Lördagar
kl. 6-11 e. m. Sändagar kl. 3-5 ooh 6-11 e. m.

QWWWWWWWWwvwwvwwwwwvvwwwvwwWWWWWWWWWWWWQWWWWWWMMMMMMMMMM-AMMMM"M"MMMMMMMMMMMMMMMM-

Qàåààààààåààààåààåààåà
o

Ö
få f., f., v., f., v., 0., f., f., f., f., f., f., f., ,., t.. ,., f., f., 0., Q.. Q
V Ä N B l

 

Luna 1-915. Tmnen Ana. Nmmet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain