#1311: Maxim

eåeeäeega O

 

säs-osäs-:säsoosaeegeeaaéaeweeeuaasaosaesàeåaéufawsä

 ega  egeegeråg

 

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.
Lördagar kl- ha", 7 ti" 11 6- m- - Varje förervisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:staplats 50 örek 2:dra plats 35 öre.
038.! Kupongböeker à 10 st. biljetter - 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

W

IProgram
Söndag den 13 Juni kl. 5-11 e. m.

000000

Mi. Sl. Blitlilltiltllll lttllllllll] lll 15
llllll Elltläli llllllllåtl Sill ill lllllllltltll

INTRESSANT BILDSERIE.

"Kombination "- mysteriet

Luswtsipel.

skyldigt mosslänkt

MIMISKT DRAMA I TRE AKT? R. Fritt efter A. SGHIROKAUER.

Sammanfattning av innehållet:

Undersöknin gsd omaan Duvallon ,
hans hustru Aimee och lilla dotter
leva ett lyckligt liv i frid och ro.
Duvallons högste chef, domstolspre-
sidenten greve Lenormand, besöker
i Duvallons frånvaro hans hem för
att söka .inleda en förbindelse med
hustrunJ som dock med indignation
avvisar honom. Kort därefter äger
en fast rum i justlitiepalatset hos
Lenormand. Denne övertalar Aimee
att följa sig till sitt privata arbets-
rum, dit redan en ruskig individ av
otvetydig brottslingstyp smugit sig
in i det betalade uppdraget, att ur
presidentens skrivbord stjäla. nagra
viktiga. dokument. Då han ser sig
upptäckt, störtar han .sig över pre-
sidenten och dödar hononi. Sedan
Vänder han .sig mot Aimee7 som un-
der brottningen dock lyckas helskin-
nad undkonnma, under det brotts-
lingfen sjalv -såmar sig med -sitt eget
vapen ooh blir liggande sanslös. Al-
la komma nu till, och det är ej att
undra. på att deras bestörtning blir
stor, dia de finna sin egen Värd lig-
gande död på golvet.

Vid det följande förhöret vill den
varkliga mördaren skjuta skulden
för mordet på Aimee., ooh en henne
tillhörig slejf, som funnits på. mord-

I platsen., blir ett ytterligt graveran-
de indioium. O-oh det nästan mast
tragiska av allt ar, att hennes egen
man., som  högt älskar. henne7 blir
den på, vilken lotten faller .att leda
undersökningarna ooh slutligen av
omständigheterna känner sig tvun-
genl lata arrestera sin hustru som
misstänkt för mord. Aimées för-
svarsa-dvokat  emellertid överty-
gad "om hennes oskuld, och sedan
mördaren inför domstolen konfron-
terats med vad han trodde vara pre-
sidentens lik, men som li värkli-ghe-
ten endast var resultatet av en illu-
sorisk maskeri ng, utförd .av en
fram-stående. skådespelare, faller han
till föga ooh bekänner. Aimées
oskuld blir uppenbarad, ooh minst
lika lycklig som hon sjalv  hennes
man, då. han åter far sluta sin dyr-
kade, från -den förfarliga misstanken
befriade hustrun till snitt bröst.

 

Barn äga ej tillträde.

0.009:00.1.0000001090010.1egeavesråeowårgri r.w.1v.w,1

 

Luleå 1915. Trvdkleri A.-B. Norrskenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain