#1310: Maxim

04040404040404 04040404040404 04040404040404

(Ö

69,91" 
, .

 

 

 

Förevlsning alla vardagar kl. 6-10,30 g. m.V Söndagar kl. 5-11 e. m.
Lördagar kl. halv 7 till 11 e. m. Varje förevisning cirka 1112 timme.

NBiljettprlser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 äre, 2:dra plats 35 öra.

OBSJ Kupotngböeker à 10 st. biljetter -- 1 :sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

 

W

Program

Måndag, Tisdag, Onsdag den 74, 75, 76 Juni

OQO."

 

Engels taigsjournal

Senaste knigsnyheter.

Det stulna lokomotivet

Goda vänner
trogna grannar

Lustspel.

Jakten etter det
sönderrivna kvittot

DETEKTIVROMAN I TRE AVDELNINGAR.

0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.a 0.4 aåa age aan 0.112,1 0.1

INNEHÅLL :x

1. Senator Monroev svärmar fötr
antikviteter.

2. Ett intrastsant bre-v.

3. Den beryktade smugglanen
Brady försöker smut-ststla diah
mantetr.

4. Den gamla boken till Monroe.

5 Brady lyckats gömma diaman-
terna i bakrytgtgten.

6. Detektirven överta-stad.

7. Inbrotttet hota senatorn.

8 Smugglarna ha ej fått tag i den
rätt-a boken..

9. Monroe erhåller sin Värdefulla
bok.

10. Detektiven ställer ut en fälla.

ll. Ett nytt itntb-nottt. - Den förr-ä-
ditstka hotvmàtsttaren.

12. En vild. kamp.

13. Stmugg-l-arn a1 bemåtkti-ga stig bo-
ken.

14. Poliserna ötvelaatstka tstrrltllgvglar-I
na i deras botsttatd.

15. Befotrdrade titl välförtjänt

straE. .

Barn äga tillträde.

90404 040404 0404 04 04 0404040404 04 040404 04 0404 04 04 0404 0404 0404 04040404 04 0404 04 0404040404 04 040404 04 04 04 0404 04 04 04 04 0404 04 04 040404 04 040404 04 04 04 0404 04 04 04 04 04 04 04 0404

Q)0.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1 0.10.1

0.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.1 0.10.10.10.10.10.10.1

 

Luna 1915. tryckeri A.-B. Nta-skenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain