#1309: Maxim

Gas

50.4 sia 5.0 ...o 0.0 Gas-o 5.; 5.: 00 0: sou-a 5.0 5000; s-MQJLUJ son-JG: :90 Ga få: 00 000000 5.4 0400 Ga sia 04 0.0 19004 00 00 alla 04 5.0 00 00 6.0 .Pa Gas-asoo 00 00 Ga of: 0,0 0; Go 045.0 00 så 0: :On-o 0.4 5.; 00 :Po 0.40; 6.4 se: of; eoa see age noe eoa 04

 

fas-00000500soon-bseaéuouqasou-asäs-osioéuåsäsäch

 

 

fingrar; gwåcårptewå

 

Dödsf

ÖVRE NORRLANDS ELEGAÄNTASTE BIOGRAFTEATER.
Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

lProgrenn

Måndag-Tisdag den 14-15 Juni

 

AVDELNINGAR :

Den. stora tävlingen.

Ingenjör Siewert har snart ein
modell färdig.

Hoi-ner har ej avslutat utkast-en
ännu.

Ett oangfenämt brev.

"Bara jag kunde få ere litet i
Siewerts enteokninngm17 , .

Provflygrningen.

"Han är llclögfst uppe".

Nytt Världsrekord i höjdllyb-
ning".

Ett lockande anbud från utlan-
(left.

"Jag antager ej anbudet.

Fröken Lentz ooh Siewert fara
ut.

"Får  låna din bil ff",

H-orner finner Sie-Werts portföl j "

En idé.

7 1 Till ä.rn.lvälg=sstationen1 , .

Siewert saknar portfölj en.

Bllen under-sökes.

Sanningen,

"Vi måste låta arresltern. ho-
nom".

"Tänk på. mig. Haln älr ju (lock
min kusin."

"US" skall Visa. vall (len (lu-
ger till."

7,U 3" avgår.

På. jakt efter tjuven.

Tålgelt upphinnes.

En cljärv plan.

Ett .hopp från flyganaswkinen
ned på. tåget.

Siewert kopplar ifrån. de 2 .rs-.isla
Vagnarna..

Nära katastrof.

Siewerts plan lycka-sl.

Han ätertag-er de dyrbara. pap-
perefn.

Passagerarna varsrebliva flyg-
maskinen..

Horner skyndar in i kupén.

Spelet förlorat.

"Jag gjorde det för din skull."

Döfclsflygarens belöning.

Barn äg-a tillträde.

 

 

Luleå 1915. Trvokererl-B. Norr-skenet.

m

lmnnmwmnmnmm

Härbärge för hemlösa

Säsongens absolut roligaste lustspel

ygaren

SENSATIONSSKÅDESPEL I TRE AKTER.

 

-loeoeoeooéooooo

Biljeftprle 50 öre l:sta plats, 35 öre 2:alra pl.

Barn under 12 år 15 ö re. under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄTFTEN OM 108TYOKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:00. Barn kr. 1:10.

Föruisningar Måndagar-Frodagar åkl. 6-10 e. m. Lördagar
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 ooh 6-11 e. m.

få. rg. 0., f., f., f., f., à, f.1f., f., .af-af., f.W ta f., f., f., f., f., fif., f., f., f., C., 0.1 f., f., 0.1 f., f., f., f., f... f., 0.. f., 0.1 f., f., 0.1 wav.. f.1f.1 0.1 f., f., f., 0.1 f., f., 0., f.. f., f., f., rg, f.. v., f., 0., f., f., f., à. v.. f., f., f., f.,r., fa, (-1 Q., 0.1 f.,

0

faan

råsmw;qwåcprgwdwåråcåQ

VÄND

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain