#1300: Elite-Teatern

Kom när Ni vill.. Ni får ändå sehela. programmetlfa. v;

 

vid kyrkan
(Innehavare: G. W. Andersson.)
TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. 4Boltadnn 193.

 

6-7 w äs

Ä PROGRAM"

Måndage-Tisaag den ace-31 Deo.
och Nyårsdagen w

  
   
  

-Y WW "v

IJ " mtland

O Härliga naturscenerler. e-- Ett besök hos inpparne.l

Denna hrld Visar oss Lafnpplands innevånare i sitt vardagsliv. En bild
av mycket stort inträsse för en var.

 g; Jåfo som view r

W lol  lol

llle gamle kaptenen

Spännande drama från intrigspelet om befälsposten på ett av frakt-
marknadens största fartyg.

Damm-750". Bla" 35 EPUE JE! !u ill!!! W ÅEUIWGX

 

 

 

Måndagar. öqh Torsdagar nytt progam! Ö

Förste styrman, e-n un karak-
tiirslös ooh intrigmlt person, avun-

dns sin kapten, som. i mflng-n år förty

fartyg-et och lyokils genom intriger-

fömn-à skeppsrelduren att avskedn

kaptenen pil grund :w hans ålder-

dom. lllörgäves söker kaptenens

hustru i förening med skeppsreda- V

rens hustru, förmå honom återtngn.
dvskedafmlet. l stället för den garn.-
le lmptenen lår nu. f. d. styrnmlnnen
held-let över skeppet. En dag: då.
han är druolce-n, utbryter ett häftigt

oväder. Il. det tillstånd befälhava-

 

  lmllil

Från Interlaken tilh Blienz

IG

ren nu befinner sig, och då han i

övrigt ej är Vuxen situationen för-

mår han  klara manövern, utan
fartygetv förliser. Allt sedan den

gmnln kaptenen blev avskedad, har
lyckan ej varitvreduren bevàvgon.
Först törlor-.u- hon sin ung-n hustru,
nu kommer meddelandet om

Him förfall or

nu under nya förluster och slutlig-en

och

skeppets u n dergåtn.

finner den gamle kaptenen ooh hans
tro honmn som ett Vrak.
honom till hans hem ooh Vårda1 ho-

110m.

k QNWOIOI
 ismiska lilllelalel

modedockor

III-IIIIIIDI
-IIIIIIIIIL AI

Barn äga tillträde.

 

- 1 Biljettpris: 56 öretzsta p1., 35 öre -21dra pl.

Barn under 12 år 15 öre. under 15 år 25 öre.

KÖP KVUPONGBILJETTER- I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

.Andra plats kr. 2:,60. Första nlats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. HBO. Gäller för båda biograferna.

Förévislningar I alla dagar 6-10 e. m. Söndagar matlné 3-5 e. m.

Iiwliownwowlwow" "i

 

Luleå 1912 Tryckeri-Aktiebolaget Norrskenet

De följa i

VÄND!

-umäwd nllu .Ingelise-L nan aeåepngw

 

 

o

XXL.. 1

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain