#1299: Elite-Teatern

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

 

 

 

I Måndagar och Torsdagar helt nytt program!

vid kyrkan
(Innehavare: 0. W. Andersson.)
TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. Bostaden 193.

 

6.:;7

v

PROGRAM

f. o. m. Måndag den 17 t. o. m. Onsdag den 19 Febr.

Folkliv i Turkiet

lnträssanta och orientaliska bilder. -- Sevärda Balkanscenerier.

oooooooooooooooeoeeoooeooooo

Halvtimmesskådespelet i

lustetlamlet framförallt

För biografen av Saint Mesmin. inspelad av parisiska skådespelare.

"Fosterlandet framför allt i" visar
oss en spännande konflikt mellan
hjärtats och samvetets röst, mellan

kärlekens och hederns bud hos enÅ

ung och snillrik uppfinnare. Den.
unge mannen älskar dottern till en
rik bankir, men hans fattigdom. är
för honom ett hinder, som ställer sig
i vägen för uppnåendet av hans
önskningars mål. Med ett ord, för
att få1 den-han älskar, måste han
först se till att han förvärvar en för?-
mögenhet.

Denna- förmögenhet skulle han
kunna komma i besittning av, men
blott på det villkor, ett han säljer
sin uppfinning till en främmande
makt. Därtill kan han emellertid
ej förmå sig. Hans glödande foster-
landskärlek kommer honom att helt
slå nr håg .en den unga flickan.

Men denna självuppoffring har
den ovänttde följden, ett den gamle
henkiren ger vika, varpå den snill-
rike uppfinnaren får den välförtjän-
ta belöningen för sin rättrådighet.

OQQQQOONONONOOOQOOÖOOOOQO

Hunden som väk ere

Berninae

En härlig fllk av Sehweitz.

NYHET!

Edison.

Gharmanta seenerler.q

INYHET:

, fåraren

En bild från kriget mellan Nordstaterna och Sydstaterna.

Bilden utomordentligt väl inspe-
lad och ypperligt iscensatt. Skild-
rar hur mannen från Norden genom

mod och kraft vinner inte blott se-
ger utan älven lyckan.

få

Tete skatter huset vatten

III-IIIIIIII
...lill-Ika-

Barn äga tillträde.

Biljettpris: 50 öre "(1

Barn under 12 år 15 öt-f

pl., 35 öre 21clra p1..

der 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda hlograferna.
Förevlslnlngar alla dagar 6-10 e. m.. Söndagar matiné 3-5 e. m.

 

Luleå. 1913 Tryekeri-Aktiebolaget Non-skenet

O
[5151551515]EJEEEJEIEJBEJBEJEEJEEJEJEJEEJEEEJBEJEJEJ

VÅNDl

3111213on nllu "eu Jeåepsaoj. qeo .Ieåepugw

ID 0 0 0 EBESE]ElElEJBEJEJEJEBEElmEEEEJEEJEJEEEBEJEGBBEEJBBEJEIEJEJEBEEBEEJEJEID - :SEGEE]EEB[BEE]EBEGBEJEIEJEJEJEJBBBBEJBE]BEJEJBEEJBEJEJB[BEIGEEJBEEJEJEJEJBBBBBBBEIGEEJBEJBEJ

k

newlumåoad elen as gpue :gi :N fmn m .leu mo).-

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain