#1290: Maxim

Q

å

.sea 59:19: 106 nga se; se: se; sea så; :Ga se; Loa se: see age ånga sia se; :Pa se: 19469: se; 195 se: aaaåa agé äga age saa åå saa så: öga aåa öga 096 äga sea éo se: sea 0:96 :Pa see se: see sia sea så; 1.6 1.0 seaéo Loa se: 04 saa såå se: så; age sea se; 090 äga åa sea use såå se: 6.9.9 agé äga så ån

0

 

 

 

mmääwäåwkwmwämäåmwmmGMMQM&6M&JM&0

 

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

 

. IProgram

Söndag den ll Hpril

kl. 3-5 och 6-11 e. m.

000000

llllillljll llll llllllllllllll llllllllll .

En inträssant film.

Guldtiuven

d-damen

LUSTSPEL l TVÅ AKTER UTGIVET AV NORDISK FILMS GOMP.

A VDJGLNINHAR:

l. llöjwtnnnluns inbjinlningu

2, HMin syaler skall :illa-nlnl kuin-
nlzi. nwlln.

iii  kan vi kmnnin, iir lölrllinil-
mil".

fl. "Jag nnulsln skaffa migi un ny-
sier".

5. lån gml Viin nrrli vn iivvrlyrliu
iilé

(i. En märkvärdig kund.

T. Ulalyrsoin i ordning.

8. "Syslf-rn" inger avskml,

i). Ulfh (len riklig-n syslvrn koni-

nier likväl.

lU. Tvål resande Inet-l. summa. nifil.

ll. HNi åii" alltför Jcunnl klädd".

12. När llnnwr raw-a .ensinnlnln i
kupén.

l-å. (H)Versvåinining,

l-l. (inlanln hel-17:11;

5 Till niinnaslr gård.

Hi. En g-ienvlllnl dum.

lT. .Flyklein

18. "System" ankommer,

lf). En helliinnl överste.

BU. Reg-einwntsfåislen.

21.. llöjJtn-.inlens fiishnö lyrkvr mn
"slviigersiliniif

22. lliljtimnfen iiiV bakvnirzul.

23)). DMI kålrluknn, den kärleken.
24-. En (121111, .coin rölwr cigarr-nr.
225. "Hurt nnell vignrrvn".

26. Löjlnanten får-ell lnlelv,

27 nMin swaeilfkomnwiA likväl".

28. Vännen försvinnf-ig

25). lféishnön iir Förnåinnml,
330. Systems :inlmmst

.1. lin liiryilsznn situation,

2 låiHiT-.i miner4

l En syster fill?
l. Völkl a 1Å i n :Qin n .
3 FörlnVninglnn

varna".

nwllnn "synl-

Barn äga tillträde kl. 3-5 e. m.

0000000000900009909909900000

Biljettpris; 50 öre lzsta pl., 35 öre Ä2zc1ra pi.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN 0M1OSTYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m.
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

Lördagar

i 00
WWW vgw vag 90,5 fas 099 Qoq 0.4, row fog  003 991 v01 to? v.. 009 001 09, 0., f., Q

 

lmleå IQIB TrVr-keri AVR Norra-kanel..

,wwwww-

1 091 0,1 0,1 0,10e1310.10610.1091091091091061091 :091091 0,1091091061 0,1091021091 ago 0610,? 091091

e

001041S 0910611061 050610910,1000.10011510.10,10a10,101,10f.10n10,10,106,1 09 001 051061 091061090awe10é10910910910910910910910 a 03,1 091 031091 031 031 age 0:1 051 Q

VÄND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain