#1289: Maxim

gGwäåwhåwbåwhwaéhéwhémhémhémhduh

 

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATEH.
Telefoner: Maxim 193. Bostaden 198.

 

 

Program

Fredag-eLöl-dag den 21-22 Majl

m".

åwäåwåånhéw&éh&ém&éwåäwååmååmäåmhå

     
 

MJWWM

n-Kristiania

En förtjusande bild från en av Norges vackraste platser.

"ES

- EXPRESS-NYHET!

Zeppelinarens nedstörtande på
Danmarks västkust

 

Älskog-sbarnet

EN GRIPANDE LIVSWBILD l TRE AKTEB.

AVDELNINGAR : .

Kärlekslycka.

När kärleken dör...1 r

I vredesmod.

Ånger.

Nästa dag var Karin försvun-
nen. 

12 år 4senare.

På dödlsbädden.

Älskogsbarnet.

Inför döden.

Det olmänskligla paret.

De använda Karins pängar till
inköp av spritvaror.

Stackars barn.

Bowrtkörd..

. -Paul Harder är nu gift.,

Han har ej glömt sin ungdoms--
kärlek.

Efterforskningarna ha varit
utan resultat.

Utmattad och utevulten.

I dåliga händer. -

Förbrytarnes planer.

Om nat-ten.

Inbryottet.

Carl hissas med genom skorste; -
nen. Ä I

Förbrytarne komma in genom
fönstret.

24. Allarm." I

25. Den lillav sömngångerskan.

26; Förbrytarne fly.

27. Paul Harder kommer till.

28. Inför rannsakningsdomaren.

29. Medaljonglen.

80. Hans eget barn. v

31. För att sena allt ont, han till-

fogat modern.

w wwwwwww

Barn äga tillträde.

QTPFOPQF

1r--l--Il-lr--I l-I-
veww BPQWHQ

p.
FD

Nalle-lede-i
Owen

(ON
lol-e-

JO
.OO

9000OOOOOOOOOOOOOOQQQQOOOOOO

[åiljettprisz 50 öre 1zsta pl., 35 öre 2zdra pl.

l Barn under 12 år 15 ö re, under 15 år 2,5 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 108TYOKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förevisnlngar MåndagarQ-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 31-5 och 6-11 e. m-

en...euvuvuenöaéuvuw råaé;904:Ondaangeångaeåeeeaeeeeaeeäeeeeeeeåeeee eg;eeaeeeeeeeåeeaaeeoseeeäGosgaeeueunawwst Gal-0404::Oose:sen-neashseaéaåu

 

Luleå 1915. Trvdkeri A.-B. Norfrskenet.

, u
essäer-.mp1590.109:90.10.10590.1000.1rataråråqagwpg

IFS

1WQ1Q1000.1Q310.1f51f.1f.1f.1fo!.1.f.1f.1lö1?.1 Q1fo1fo1f.10.1Q1Q1Q1Wf.19g1 f.1ä1f.1&åf.1f.1fe19.10åf.1 f.1?a1 f.1f.1?61 001Q109L1Q1Q31991051?.1f,1f91 f.1li1?.1fa10.10010.10.10.1 0012.10.".Qf.".1Q-1f.17t33 091,.Qfogf.gf.gf.gf.1

VÄNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain