#1287: Maxim

lhåhhåwååwäémåéuäåwhånåémhéhhémhg
f I e

yrw. een-mät

as w

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.

W

 

IProgram
i . Söndag den 50 Mai

600600

émhémäåwååwkåmäéwäåwäåwäåmäéwäåwhg

  

 

wmgqqumpqmpqmpqqumpqmgämgquwmpgw

     

W

I f

g?

INDIANDRAMA. så

En av indianstammens skönheter, h

Winona, avlägger under de sedvan- 9.

liga jungrfruliga fäster sin Ijungffru- t

ed. Röda Björn ooh Antilopen, GQ

stammens mäst berömda man anhål- :

la samtidigt om lVinolnas hand. å

Under tiden har hennes brorson p

med en följeslagare gått ut för att y

jaga, oelh blir under jakten lömskt P

överfallen oeli dödad. Winona som G

vill hämnas sin brorson tager Röda r

Björnens och Antilopens frieri i 5

akt, för att med större säkerhet kun- 9

na utföra hämnden. Hon lovar att å

gifta sig med den som kan bliva s

mördarens baneinan. lllörhoppnings- vi

fulla begiva de båda männen sig ut k

för att söka mördaren, på vilken de 9

ha signalement genom en bit av ett en,

halsband som Vllinonas brorson lye- W

kats frånslita mördaren under sin fw

lnrottning med denne. Antilopen

får själv offra sitt liv under kam- å

pen, vilket ger Röda Björn tillfälle i

att bedja om Winonas hand, men 9

får det iidla svaret: 7lAntilopen gav å

sitt liv för mig, jag är hans änka". ge

w

0

å

O

S d u
9

P

i Ö
Q

y 2
DRAMA I TRE AKTER. I huvudrollen Amerikas främsta filmskåide- ä
spelet-ska, den beryktade italiensk- amerikanskan GENE GAUNTIER. i
Under det långvariga och blodiga v

inbördeskriget mellan Amerikas 2

Nordh och Sydstater förvärvade en Q,

i ung flieka ett berömt namn som 9
spejerska ooh gjorde som sidan de a

lwnfedernde Sydstaterna stora tjän- 9-

ster. Det är en av hennes hjälte- g

bragder, som här skildras. Sedan Gl
hon genom en handling av underbar G-
djärvhet ooh slughet tillfångatagit v
en fientlig officer, som uppsnappat g
arméns hemliga planer, gör hon sina f h
landsmän en ännu större tjänst, i r
det hon, då deras armé är nära att Q
duka under, fattar en fallen fana 9
och, uppmuntrar de sina till ett nytt b
angrepp som krönes med en glän-
sande seger.

En fin ooh vacker kärleksslaga lö!-
per som en röd tråd genom denna
på. spännande äventyr och livliga
kraftiga lmj-igsepisoder ovanligt rika
historia.

 

Barn äg-a tillträde.

åååQöéädååéåäååöåddåéQOQOÖGQ

fåinettpris: 50 Öre lzsta pl., 35 öre 2zdra pl.

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 108TYGKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl.. 6-10 e. m. Lördagarx

0
Q
Ö
0
Ö
0
Q
i?
Q
3
e
Q
9
å
9
Q
3
9
ä
0
Q
VW
Q
O
U
G
:9
än
:0
e?
:0
:-
:-
:-
g
:-
:9
s.
?
:-
:-
:-
39
:0
e.
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m. :-
I.

Gee: sia säregna: eo: Gothia 5.504 0419:00: Go ego sia 9:60er ego så; ego eeeeåaeee age eeaeoaéaeoasiuaaeäe age ewa ages-Wo age ege egeeåe age eye saa 606100464 ego sauce eg: ewa ewa age :de sea e. I

rearosv.sr,w.ir,w.w rawgwawpveeegwegs varg-"0000009999
V Ä N DI

 

Luleå llllö. Tryckeri A.-B, Norrskenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain