#1277: Maxim

mowwwew wewoeeom Moewm-MW eeeeeeaeeeee We 

 

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar uelt1 Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
088.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje förevisning cirka 11!2 timme. Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

088.! Kupongböeker a 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången.

mowwow

Program Fredag, Lördag, Söndag den 23, 24, 25 Oktober

WN."

Lago Magiore.
Kärleksbar

Lustspel i 3 akter.

Afrikanska . sjöiåglar
metern "

 

INNEHÅLL :

QMMQMOOO MQWOMWWONQWQ? mmwum WWW. QONMWMQOWQM

i
i
å
å

Lilla Lo är förtjusande vacker,
men. bortskämd till högsta. grad.

Nu fogar händelsen det så att en
ung", stilig löjtnant kommer till sta-
den och beslutar sig föuq att bese
skönheten4 - och döm om hans gläd-
je när han finner Lo vara en föl"-
tjusande- flicka, just sådan han tänkt
sig sin blivande lilla fru.

Men 1har får snart erfara att "bal
rometernU hos: lilla Lo kan skifta
lika fort som var-je annan barome-
ter som halst. Och redan första. da-
gen äro de båda unga i hon på det
skanpaste.

Några dagar ga. Lilla Lo märker
till sin förfäran. att hennes lilla hjär-
ta. börjar tala ett märkvärdigt språk,
att hon understandom längtar efter
honom - men han är ej så uppmärk-
sam mot henne, tvärtom tycks syst-
rarna Vara hans utvalda.

Lilla Lo pinas svårligen. Förga-
ves söker hon draga. till sig hans
uppmärksamhet.

Barometern visar i den vackra
sommamkvällen på - ragn...

 

Men hon skulle nog,I veta att vinna
honom och för den skull söker hon
att göra honom svartsjuk, men ut-
gången blir fullständigt fiasko.

En stor bal skall äga rum. Lilla
Lo klär stig det. vackraste hon kan.
Hon skulle nog vinna sin löjtnant.

Han kommer, beundrande låter
han, sina ögon. falla på hennes vack-
ra ansikte och hennes slanka figur
- men naturligt-vis endast när hon.
ej ser på honom.

Och då. hon ber om en vals får
hon det beskedet, att han ej dansar.
Han, hade "vniokat" foten, vilket
dock e-j Ihindrade att han omedel-
bart därpa var uppe och dans-ade
med en annan.

Barometern visade fortfarande på
:frågnn-

Stackars lilla Lo. Hon är allde-
les förtvivlad, men då allt synes som
mörkast då1 ler solen och lyckan. mot
henne.

Hennes lilla löjtnant kan ej vara
hår-d längre. ooh från denna stund
vis-aal barolnetern stadigt på sol-
sken och vackert väder.

.i vi I:-

 

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-l,. Non-skenet

OBS.! Barn äga tillträde varje afton endast första förevisningen. OBS.!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain