#1271: Maxim

Komrnär Ni ill, Ni får ändå se hela programmet!

llyllll III Ill-lllllIiiiIllllIlllllllllllillllllII!llIIIIIlIIlIlIIlIlIIIIIi-llllhllIlllllllllllllIlIlllllHllllllllllllllllillEIlEll-ill-illillillillillilmmål-mmmmlilmmmmrilmmmmmmmmlIJLIHIlllllllllllillll i

I. Lill-"lllllllllll-IIIII-llI"mini-inäEHEIElEEJIsJEJLnInEJLEJeJi-i-iniui:iimiaii-iiiiigiqiinii:

lagar ny 11 pthle

UUII E-f Ut

vnaqusaöul

M-u-a-p. ,

 

 

 

 

 

 

lnlimin"ullmi-ii-"nuullIllIllillillTI-IFITIITIITIl-illillilllnllIIIIlIIIIllillllllilllllllllngl

 

ÖVRE NORRLANBS ELEGANTASTE IIOGRAFTEATER L
hlaiour: Maxim 193. Bostaden 193.

 

PROGRAM

Söndag .den 27 September

088.! På grund av att bild-en visas endan sin drag, för umlvi-
kande av trängsel. till aftonens förelvisninig hållas fö-
revisningair även kl. 3-4 ash 4-5 Söndag e. m.

 

Mimiskt skådespel i 4 aikter av Urban Gadl.

 . v Asta Nielsen-film.

(lseensätilnilng: Proljeiktiogis Ges. Union, Berlin.)

Det råder ett rörligt liv i den slö- I

ra. filmteaternsi upptag-ningsatelieir.
där den berömda tilinpirimrnlnnnan
Ruth llreitön är liuanltig-uren. Den
stora könstniirinnan spelar blött i
filmstyeken, vars innehåll fordra
högt konstnilirligrt stallda anspråk.

Tillbring-aiiule sin ledighetstid i
sin

eleganta. bostad, får den störa
konstniirinnan besök av tilinstörtntVw
Walt-ei

ti lin sdrania

 

turen och skildespelaren
skrivit eitt
och nu sjalv vill trainlämm det för

HH

Heim. som
den blivande.y liuvudröllens innehava-

rinna, samtidigt som han liöppas
sjiilv få spelaÅ en av de manliga. hu-
v u droller n a.

Filmen blir iscensatt (it-h det ge-
mensamma arbetet bereda de unga
- Ruth och Walter -- stor glädje
och bringa deni närmare varandra

ll von anithmst har Ruth till 

nes tatt en Vigod våtn, som. i allt visar

henne stöd uppmärksamhet, värkan-
de svaltsjuka lins Walter Helin, som
trott- siin kärlek till den unga films-
skitdespelerskan besvara d. -

Undefi- sina försök att lugna. sin
ylikeskanlrat, träder vain annlinrelt
in i runnnet och förstår genast situa-
tionen. Ni måste välja mellan oss
båda., sager han bestämt, och Ruth,
som blandats av mn Zoirnhorsts ele-
gant upptiädaiule, uuker i dennes
armar. Förkrösad lämnar Walter
platsen för sitt smärtsamma. neder-
lag.

Von Zornhorst air en ruinerad man
och i Äsin förtvivlan tager han sin

tillflykt Jtill Ruth.

Där har en.. im f.

pressariö anmält. sig, töreslaende
tilmprinradönnan en 11autmnimit-urné
:min skall inbringa en förmögenhet.
Turnéen startar örh det blir en
tids hårt arbete för den av sjukdgrv
törsva gade R uth.

lValter har under tiden skrivit
ett stört tilinsdrania., siiin skildrar
hans oeli Rutle liv. Illilmleaterns
direktör. sein han erbjuder manu-
skriptet, inser dess värde .men avbö-
 det under förklaring", att det fin"-
ues blott en tilrnsskadespelerska i
världen, som kan utföra huvudrbl-
len, men höll iir borta.

Teaiterstäderskan, som på. sjukhu-
set igenkiint den förra priinadonnan,
kommer Walter till hjälp och den.
ungey mannen sitter inöm kort vid
Rulths 1siulibåidd, dåtr ban uppläser
sitt viirlc, stim hös den sjuka. upp-
våiifkeir manga. minnen. Mer öell
mer gripenj utbrister hon till sist:

-ä-lag skall spela denna roll-det

 

blir nog den sisrta ty jag känner
att jag ej har långt kvar att leva..
Och trotsande läkarens förbud läm-
nar Ruth sfjukbädden "och ännu en
gang" blir hon den oluppnfidda. pri-

nnulönnan. Dramat närmar sig sin

avslutning. Det fattas blott en
seen -e den sista - där primadon-

nan skall ha sin sista uppgörelse
med livet. i

Och scenen spelas, men den död.
som den stora skådespe-lerskan så
gripande framställer, det blir en död
tör alltid.

Filmprimaolonnan har spelat sin
sista roll.

QGQQOBGGGOOGQGGOOGQOOIÖOOO QOOQQWQÖGQQUGQQ809000000.G .ICQ

teäååeåååeeeåeöee

   

Barn äga ej tillträde.

y Blljeftpris 50 öre 7.-sta plats, 35 Jöre 2.-dra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr.l1:10. i
Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Färevlsqulngar Mindagar-Frwagar kl. 6-10 e. m. Lärd-agar och Sön-
dagar 6-11 n. m. .

 

 

 

I Illlllll

EEEEEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhwmmmn

ull-lr-i-i-i-"Ill-inlämning

 

mulwwåmd 21911 GS snus Må; 111 i11111 1N 19" 1110)!4

tlllllIIIIlIIlIIIIlill!llIllIlllIIIIlillilIllllllIIIIllllllllllllllllllllllltilll IllllllllllllllillådlaläIIIIIIIIIIEI!IIlHllIlllIlllmllllllllllllllllll I EIILIEJILILEILIJEIMIIIIIIIIIIM

 

 

:1112.15on nlqu .1123211915 1100 Jeäeipsug faeäspugw

 

fil

 

lllllllllllllllHIIIJlIIIIIlHIIIlllHill Illlllllllllilllllllli Emmmel-ilmllillillfl

 

Luleå 1914. TrVLkeri A.-B. Nornslk-enet.

VÅNDI

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain