#1270: Maxim

0
Q
z
z
å
Q
å

äMOmååäåerO WWMMON Wååårråreråew

 


t 1.
år 2.
:är a.
är
 :f-
äi: (1.
s. 7.
s.
g 
 10.
 11.

 12.
5,, 14.
I:l 15.
är 16.
le
i 17.
 18.
i" 20.
l) 21.
r 22
t 93
i 
25.
r 26.
r 27.
, 29.
30.
t 31.
t 32.
b
D
b
b
b
b

Äeeooeeeeoeee-

Fredags-programmet tlllltet för barn.

Varje tärerlsnlng clrka 1; tlmma.

Blljettprlser:

 
 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar kl. 47-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m

Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, min plats 85 om.

0818.! Kupongtbröcker å 10 st. b-lljettor --lörsta plats t kr., andra plats I kr., logo i kr. - säljas vld lngångon

Jätteskrädespel i. 5 akter...

. På. Ströms kontor.

"Hämta far."

"Den otrevlige Mortenisson
skall dricka katffle med osv."
l tradgåa-(len. "
Karin. lämnar sällskapet.
Från höjden samle. Robert sin
första. hälsning", sitt första le-
ende.

"Var är Karin .9"

Det första mötet.

Samma. afton.

Stugan blir Karin för trång.
"Gå och lagg dig, om du ej
kan låta. lbli att störa. oss."
Sängdags.

En spännande roman.

Utan lampa..

Karin soinnor.

Ljnsbiten antänder tändsticks-
lådan.

Elden sprider 

"Karin brinner inne. 1adda
henne l"

Ingen räddning möjlig".

Robert kommer till platsen.
Han upptager kampen med lå-
gor-na. " -

En dtjärv klätt-ring. i

InI där eld-len rasar.

På. det närliggande llusltaket.
En dyrbar böndla.

Kallad till Ström.

Nfig "a da efter branden.

På. bättringsvägen.

Jag- liar blott gjort min plikt.
Tvål rivaler.

"Blommorna skall min räcldlare
hava." I

 

Barn äga ej tillträde.

WOOQQOÖOOOW

0:)

Ut).
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
f 

44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

Ffl

oo.
54.
55.

57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

"000 -

 

AVDELNINGAR.

Någon tid senare.

Karl eksfmötet.

Vid svandatinmen.

Den första. kyssen.

De iilskandes f" lbi-evlfula., l .

Ett 11 ppsnappat kii rl el; abrev.

O verra skalle.

De besluta att fly.

.Flykten från hemmet.

Dem bon övergav.

HFrån detta ögonblick har jag
blott en (lotter.H

I storstaden.

Den förstlföltlde.

De nödvändiga förberedelserna
En glad nyhet. -

"Jag skall i (lag upp i jätteN
sko r stenen .

Pil fabriken.

Klättringen börjar.

Olyc ksllanclelsen .

På fabrikens kontor.

Ett fasansfullt läge.
Rälddningsförsöl:en äro förgä-
vels.

l orolig väntan.

Karin kommer till..

En idé.

Genom ballongerna får Robert
ett rep.

Tåver fastgörefs.

Död starden.

Räddad .

t , Hurra. för lijäzltinn an . t 1
Robert har blivit sjuk.
TrKunderna. gå ifrån oss, vad
skola vi .grön-1.9"

Fattigdomen nälrunar sig".

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrslmnel.

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

96.
97.

98.
99.

100.

P Program Fredag, Lördag, Söndag d. 25, 26, 27 Sept

Karin skriver till sin for.

Hon. får tillbaka brevet oöpph-

nat.

En originell idé.

Skorsten sffej aren .

Det ljuslnarf

En annons.

På. oirlmskontoret.

Robert  engageinent.

Ett smärtsamt farväl.

Till Amerika.

Två. år senare.

l 5God natt, far. l l

Robert kommer snnrt. bem.

Hemkomsten.

HVar är lille Olle?"

Den lille sotlaren.

Olle. rensar skorstenen,

Robert får en idé.

Hela familjen skall utföra ell

origin ellt stegnumm er .

I hemstaden.

Köpilnannens hem.

"Den svarta familjen" har an-

kommilt. ,

System  på premiären.

Efter föreställningen.

Återseen det .

Systrarna. vilja. åstadkomma en

försoning .

På väg hem.

Den lille sotaren träder in 1till

Ström.

Goda. Vänner.

Stolt-heten besegrar faderskär-

leken.

.Den lille fre-dsstiftaren.
"lvlorfazrj morfar."

Den stora. svarta familjen.

  

 

2
å
9
ä
i

 eeomo  emmommee eeeeeeeeeom

fee

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain