#1269: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

Måndagar, Onsdagar ash Fredagar nytt program:

mmmmmmmmmmmnnnmnmmwmnmne

I

manen

n nn

 

 

 

. l. .s
1,,

 JUEJLFJLELILIHFEIIHIIHIIWIIHIIHIIIHHHIIHIIIIIIIIIllilllllIl!!IIIlIIIIIIDJElLEJM1=HII15 IllllllllilllllllulllllllllllIll-lll.HIT-11511IllllllllllldllllilllllWII-lllIIIIIIIHJIIllBlllllllllllillllllllllllllllIlliJlIllIllElilllil

neneeer

li
I

tenn

å 1.!

l
l

 

 

   

 

Övre Norrlands eIegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim "193. Bostaden 193.

lProgranfi

Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag den
28, 22, 30 Sept. och l. Okt.

Varje förevisning 1 och en halv timma. Vanliga biljettpriser.
000.00.-

nE sv  nu
FAMILJEN

JÄTTESKÄDESPEL I 5 AKTER. 100 AVDELNINGAR.

OBS-1

  

Avdelningar:

1. På. Ströms kontor. 50. Klättringen börjar.

2. "Hämta far." Olyckslländ.elsen.
3. "Den otrevlige Mortensaon 54. På fabrikens kontor.
slkall dricka kaffe med. oss." 55. Ett fasansfullt läge.
LLv I trädgården. I 5G. Rä-clclningeförsöl:en äro förga-
5 Kaa-in lämnar sällskapet. - i Velsl-
6. Från höjden sände Robert sin 57. 1 orolig Väntan.
första hälsning, sitt första le- 58. "Karin kommer till.
ende. 59. En idé.
7. "Var är Karin "P" 60. Genom ballong-erna. får Robert
8. Det första mötet. i ett rep.
9. Samma afton. 61. Tåg-et fastg-örers.
10. Stagen blir Karin för trång. 62, DödsfäI-lden,
11 VGå. och dig, om du ej 63I Räddad.
kan lå-ta- bli att Slöm OSS-U G4. "Hurra för -hjältinnanfl
12- Sälngdalglg- 65. Robert har blivit sjuk.
13- En Spännande roman- 66. JTKunderna ifrån oss., vad
14. Utan lampa. i Skola, Vi gg)me
15" Karm. slowlmnlarf I. . 67. Fattigdo-men närmar sig.
16. LJuslnten antänder tanrletlcksn 68l Karin Skriver till Sin fm..
lladan. I I . 69. Hon får tillbaka bre-Vet OÖPP--
17. Elden sprider sug. nat
18. jlKarin brinner inne., rädda. 70 En. Originen idé
73 I c . I
henne! ,. . . - 71. Skorstenslfejaren.
I 20. Ingen raddning mthg. 72- Det Ljusnar-
V21. Robert kommer till platsen. 73. En annons.
22" Han upptager kampen med låt- 74. Pa oirlms-kontoret.
golrnlaf" , 75. Robert får englageinent.
23" En dill-arv klattnng" 76. Ett smärtsamt farväl.
24. In, dar elclen ras-ar. 77- Tin Amerika.
25. På. det, närliggande linstaket. 78. Två år Senare-
 Ell dyrbar börldlfl. metod natt far-:y
27" Killlad nu Str-(fm- 80. Robert kommer snart bem.
28. Nagra. (lagar etter branden. 81l Hewmkoymswten. i - -
29. På battring-svägen. 82 MVM, är Hus One-9,,
30. Jag har blott gjort min plikt. 83 Den line-Sommen.
31-" TWh nvaler" . 84. Olle. rensar skorstenen.
32. "Blommorna skall nun rmldarv 85. Robert får en idé. b
Qn halm." . 1 Ä 86. Hela familjen skall utföra ett
70- 11353011 nd mimmi- oriqinellt stegnumnler.
Bf . kärleksmötet. 87. I hemstaden.
35" Vid Wamlmmmxn- 88. Köp-mannens hem.
 1316111015121 li-IVFfåPll. f :;])en Svarta falmiljenn har an-
37. De åilekantles Jvbrr-X-Vlada". kommit.
38. Ett uppsnappat kärleksbrev.. 90- System är på1 pTemiären.
39" i UVeIÅTaF"li-(ll(lti" .1 91. Efter föreställningen.
40. De besluta att tly. 92. ÅtemeendetI
41" Flykten han hemmgt" 93. Svstrarna. Vilja. Yåstadkonnna en
42. Dem hon övergav. föfrsoning -
43. 7Tran. detta. ögonblick har jag: 94 På Väg, h-em
. , U " t: l. " I I
blott en done]- 95. Den lille sota-ren trä-iller in tlll
44. 1 storstaden. Ström.
45- Den föflmfödde- 96. Goda Vänner.
4G. De nödvändiga förlwrerleloerna 97I Stoltheten besegrar. faderskgiy-
47. En glad nyhet.. leken.
48- "Jag Skall i (ln-Q." UPP 1 .lill-few 98. Den lille fredss-tiftaren.
Stk-Ollsltleneln- 99. "Morfaln morfar."-

49. På. fabriken. 100. Den stora svarta familjen.

...IQOOOOÖOOIOOOOOIOOOOI... "OI .ON-...0.0.00QO-00.00....

0000999900-WQOOQQOQQOOÖÖOQG

Barn äga ej tillträde.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

[åiljettprisz 50 öre Tzsta pl., 35 öre 2zdra pl.
KÖP KUPONGIIICJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 21:60. Första plats kr 3:60. Iarn kr. 1:10.
Iam mellan 12 o.. 15 lr kr. 1 :60. Gäller för blda blograforna.

Förevlsnlngar Måndagar-"Fredagar kl. 6-10 I. m. Lördagar och Sön-
dagar B-- 11 a. m.-

EHEEEEEEEEEEEEDmmmmmmmmmmmmn

 

 

lllIIIIIIIIIIIHIEQIIIIIHIIlllllIllllllllllllllllllllIIHlIIIIIIlIIFIllIllIlllIllllIlllllllllllllllllälllllllllllllllIIIIEllillmllllliillllllllllllllllllliiIIIVIIIIllllIlllllliflllHllHlilIllIllllllllglLQIPlllllllEHIlIllllllllllllillllIJILIEIIIlllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllIlllllm.

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

 

 

 

 

Fi

[HIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHllllJLEILEHl-ilI-ill-lllllllllIllIllIlflllllllllllllllllllllllllIllllllllgl

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Noraslkenet.

[IEEIEEIIIIIIIIIllIllllllll!IlIIlIIIIIllllllllllltllllllllllllllHill!

i Jewweiäord elau as gpug .reg i" lugn i" .igu wo).

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain