#1264: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

.r

I mfllllllllllllllllllIlllllilllllIIIIIIIJIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllIllillllllllllillllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllljyllllllIllllllllillilllllilllllIIIIIE-llllllllIllllllllIllllllllllllllIllllllllllllllHIIEIIEEIEHHlllllllllllllllli IJIIJIIIIIIlIlllllllllillilllllilIillllTI-lllilllllllliillllllliillllllillill

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

All
1

gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmEEnnEmE
I .

 

Ovre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER; Maxim 193. Bostaden 193.

KlProgranfl

Onsdag-Torsdag 7-8 Okt.

OBS.! Varje förevisning 1 ooh en halv timma. Vanliga biljettprleor.

SenasteÅ nallursevärdhet!

Nords

Imponerande havssoeneri!

Expressnyhet!
l0 I.

gon

Storartade vyer!

Nyhet .från Firman A.-B.

Baby är slak

En mluntrationsbild av första rang.

Tyskland under aroma

Tangodrlllmill

Tangodrottningen torde vara det
nlest-ultrlflmoderna och mest roliga
lustspel, som kinematogrnfien annu
frambrakt. Det .hela rör sig om en
tarlglotävling, vari konklirrenterna.
ha en mångfald svårigheter att över-

vinna. Denna bild iir framför allt
originell i allt. Det iir ell bjiirt onl-
vitxling från de övriga killodlnnler-

na och kommer säkerligen att gor-
en storartad succes.

 

Avdelningarna:
1. Tango kom, sag och segrade. 24. Hon har glömt intriidelskortet.
2. Ferdinand ooll Mie råka i gräl. 25. Hon får en idé. l
3. Löjtn. Lulu kommer på. besök. 26. På. expressbyrån.
4. Ett vad. 27. Hon väljer nt en pojke.
5. Ett sammanträlfande på, gatan. 28. Åter hemma.
(i. Ferdflland gör ett besök i Han- 29. Hon byter kläder med express-
nisl hem. pojken.
7. Ett rendez-vous. 30. Åter till danspalatset.
8. Förvandlingen. 31. 7,libqlresspoljkenI"l .sllälppes in.
9. Hanni hyr sig1 ett rum.  Ferdinand  nervös.
10. Hanni skall lära sig dansa  Tävlingen skall. börja.
tango. l 34. Ferdinand finner på. rad.
. Även Lulu skall lära sigI tango. l 35. Han skriver ett brev.
12. Hanni är danslärarens stolthet". 36. "EXpresspojkei-l" erbjuder sig"

o. Lulu llans sorgebarn. tjänstvilligt att byta kläder.

14. Den stora. dagen. 37. I full lskrud.

15. Kläderna ha ej kommit. 38. Tävling-len tager sin början.

16. IlDe äro redan skickade". 39. En skandal.

17 .Sp-ringflickan gör sig ingen 40. Danslåiraren tappar sina musta-
brådska. sober.

18. Hennes krigslist. 111. Utvisald.

19. Äntligen komma de. 42. Tävling-en  avgjord.

20." Pålaläldningen. 43. Tangodrottninglstiteln gives låt.

21. Hanni far till balen. Hanni Weisse.

22. 1 danspalatsets velstibul. 44. Drömmen.

23. En obehaglig upptäckt.

l

Barn äga ej tillträde.

Biljettpris: 50 öre lzsta p1., 35 öre 2:ara pl.
I Barn under 12 lr 15 öre, under 15 lr 25 öre. l

KÖP KUPONGIILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Ana-a plats kr. 2:60. Första plats kr. emo. Iam kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:80. Gillar-fiir himla bllgrafarna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och lön-
dagar 0-11 o. m.

 

 

 

  

 

i

I  IrIElEIjx-El1

IE

   
   

 

mmmmmEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmwmmEmmmmmmI

 

 

llllllLlll-lllllllllllIllIlllIlIllllllllllllllllllllllIIIIIU lillllllllllllllI-IIIlI-ill-ill-illillilll

I]
IE
El

l

 

 

Luleå. 1914. Tryckeri A.-B. Nornslkenet.

vilarX

[yli-.fling-H.Miylylyllnnm-u-ll-u-Hnunll-[Lill-ll-ll-llln-linlllquL-llIllllllllIllIIllllIllIllIllIIlllllliEll-lllllillllllllllleläl ElEI-ållil

lf

newluelåoid elen as gpug ag; iN finn i" .lgu 1110)]

:weaäoad nlluaeåepaig qoo aeåepsuo Heäepum

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain