#1262: Maxim

BillylejLEJl-l-låd ellälllillfå Elåiläfälrwkll N illilllllllllllli Hill-ll I il lill lll lfillillillillil Ellillilllllllllll I llli lllll I lln lll lll liilnll Ill nlillhilllllllnlmEE

 

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 8-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e.
083.1 Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje förevisning cirka 1-3; timme. Biljett-priser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plate I; än.

088.! Kupengböeker a 10 st. biljetter -första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. -- säiias vid ingången.

III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Program Onsdag-Torsdag 18-19 Mars

Mun Blanc llilsrmen iver mine

Indiandrama i 2 akter. En bild av oerhörd kraft och viirkan.I Det

a - finaste indiandram som någonsin ut kommit. Iscenlsättnn Am. Biograph.
Första fllmen, upptagen pa Mont Blanc, världens högsta berg, beläget . k

 

 

på en höjd av 4,180 meter på gränsen mellan Frankrike och italien. AVDELNINGAR:
I.
1. På Väg till onkeln.
2. Under väg.
3. Nyheterna.
4. 1 nybyggarlägret.
5. "Hundar få ej vara i mitt hus."
6. Stackars små. vovvarna.
7. Natt. I
8. Hundfästen i indianlägret.
9. Den lilla vaknar.
10. Hundarna äro borta.
11. Indianerna. i
12. Det första skottet.
13. Krigsdansen i indianlägret.
Drama från Lubin- 14. Mot den vite mannen.

II.
15. Sitorinningen.
16. Några fasans ögonblick.
17. Nybyggarna nedhuggas.
18. Till blockliueet.
19. Den sista utvägen.
20. Striden börjar.
21. På 1falilet.
22. Dödsritten över prärien.
23. Den lilla.
i 24. Hjiältebragden.
25. Till hjälp. .. Till hjälp.
26. Allt, närmare döden.
27. Rläddnigen.
28. lvlrakarna återfå Mitt lilla barn.

wwirww

 

   

Vitagraph-Iustspel med den rolige BUNNY i huvudrollen.

Barn äga.- ej tillträde.

gag- na 11 munnen. ii-illil-llulll llgEEEEEnfilfillnfillillilmmlilliiliililliiiliäirilliinällilellHllellili sll IlläillillilllliliIJlällill Ill sileilaiiull Ellellelläll ell elle ll a ll nllflilsliä llnille lielle :fällaåla i annual; aliezieilaii niiiifaiiaire liiilii

 

 

 

 

-nnuuuunnDEEEEEDDEEDDDE

   

 .El-l][131,95inigiilllilagg.migmig]läliiiFifi[FlFaiiiiiiläiiiillälliilEliiiiFri?lailelliallIHllIIIllllllwlll!lllillllilllllllllllglk

r.-

 

Luieå 19-14. Tryckeri A.-B. Noriiakeaet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain