#1261: Maxim

å
6
9
Q
å
å
å
å
6
9
é
se
få
får
ä
6
6
9
9
6
é
é
é
O
6
å
å
å
å
å
ö
6
6
O
Q
å
Q
Q
6
å
9
é
å
å
9
O
å
Q
6
å

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e.

OBQJ Fredagsprogrammet tillåtet förI barn. varje iörevlsning cirka r;- timme.

Blljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra platt 315 öre.
058.! Kupongböcker å 10 st. bllietter -första plats 4 kr.. andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljas vid ingången.

teeooos...

 

Program Fredag den 20 Mans

mnmmmmmnhn

Den nye brandchefen

Sista skämt-.nyhet från den välkända amerikanska firman l. M. P.

 bung

 anetzolgle.   . " milen nu ur

   KRIGsnRAMA, lePELAT I NonnLANo med benäget biträde av

stNoR

De enträgna besökarna

eller

Störd kärlekslycka

Nyhet från Thomas A. Edison. Komiskt skämtnummer.

 

 

Kungl. Västerbottens reg. officerare och arméns officersvolontärskolor.

 

I Q NOÖMOOQééö-åmåéååééwå QQNOWÖM Wéåéåéåååéöém åééiQ-PNNOÖOOÖ äåeåéåwåéééå 9996999969969

Farmens indianer ha kommit över

Barn äga tillträde

Luleå ltlll. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

I AVDELNINGAR.
En Lär-ings vilda Gowboyritt.  ålfbillisering.. d kvatrsjtår på sin förirtvarande.
N. voo orna Ju- a. pos .

Farmaren beger sig intill Newy-ork "eldvattenlz och då farmaren tar i- 3. In-ställelseordern: "Löjtnant A. 14. Telefonen nedrives.
och börjar där, under sina 1strövtåg från dem det, draga de hotande bort. Munell torde för tjänstgöring 15. Over-fallet.

i Stadens parker, mata de små. hiing- Ett överfall planeras. Tillfället omedelbart inställa sig vid 5:e 16. Patrullen nedhugges.
riga grå-sparvarna. är lämpligt. Cowboys äro borta.. kompaniet. Mobilisering." 17. "Tell" pä åter-väg.
I . ,, q ,, .. I - Och nu smyga sig rödskinnen starkt 4. Mot fienden. 18. Ett nytt bud.

En hungrig spaiv ai den lille .. ., .. r .. ,, . . ..

.o . D  1 beväpnade fram mot garden, dar far- o. I falt. 19. Kavalleri 1 vänstra Hanken,
7-arige Tom, som ai utan hem, en .. . ,, . . . v ..  0

.. , maren moter dem med revolver-n 1 6. Fientliga avdelningar hava putrullen dodad, sjalv 1svart så-
LTatans son, och farmaren forbaimar ,, .  ,,
D. .. v hand. upptratt vid BJalby. 5:e kom- rad.
sig over honom och tar honom med . . . . L ,

- i v Men lille Tom .smyger sig ut ge- paniet skall .skydda regemen- 20. Fienden.
till hotellet, pysslar om honom och .. .. .. . ,, ,, .. .. .
tar h nom gluuioen med ut på far- nom ett fonster, sadlar en hast och tets vanstra 1flygel vid Rogsta. 21. Tell forfolJes.

O i b " rider ii vild fart trots sina 7 år till Spaning mot Bjiälby." 22. l. knipa.
men" - , ," ooWboydansen, där han omtalar den 7. En besväilig patrullering. 23. I eländig mark.

"Och Snart Se V1 11116 Toom äom en tara farmaren svävar i. 8. Den fientliga patrullen. 24. Tack vare "Tells" snabbhet
kack Cowboy humla Om-Pa hastryb- Och inom kort äro indianernal och 9. Fälttelefonen. hinner kompanichefen göra- en
gen- l cowboys inbegripna i den vildaste 10. Vid stugan frontförändring och tillbakaslå

En dag bege Slg de VuXIlfl-COW" strid, som slutar med att de förra 11. En lämplig utkikspost. fienden.
I boys till (121115- Men dessformnan diivas i floden. 12, "Tell", krigshiinden. 25.1 "Visa oss vägen, Tell."
har ett IIPPtPäl-leägt Tum, 190m Skul- Men för lille Tom hurras det tre 13. "En styrka om 2 bataljoner 26. Där striden brann.
18 bli ödesdigert- gänger, 7-åringen som :utförde ett saint tvål kanoner framrycker 27. Räddad.
hjältedäd. mot regementet. Patrullen 28. Ater hemma.

 -iäfMW-QQQWMOQ QQQQWÖOGQW äååioeröeåtéeee MON"th

-ALessssssaaaeaaeooaoeooaooaeooooooooooeeeeeeeeeeeee9000069009660.Oboeeeoooeéaeeeeeoooaaaaa

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain