#1254: Maxim

DU

     

fil

JEEWEEEEEEEE (nu. nu" gm! a ten-u I H :li-glimten all mil-ll Il: villigt-lidit =ill1lljlill5lLIJEJLElLEiEllil15LEliElEllllMl31lilbllEJE El El U

 

Förevlsningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar ooh Fred, r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 o. ln.

"g- I Frwagspmgrammet tillåtet för barn. Varje förevlsnlng cirka 1; tlmme. Blljettpriser: Loge 60 öre, Hsta plats 50 öre, 2:dra plats Il öre.

 

088.! Kuponghöeker å 10 st. biljetter - första plats f, kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vld lngången

WW

 Program Måndag-Tisdag 9-10 Mars

lim eln

Äventyrsdrama i 2 akter.

Veckans nyheter
lll El lllll Silli! Silli! I

En eharmant bild från en av Sverges mäst imposanta trakter.

 

En vågad, omväxlande och realistisk skildring från Sydafrika. Denna
bild står i en klass för sig - ett motstycke finnes ej.

o u u u
AVDELNINGAR :
f Familjen Brows nya hem.
På jakt.
Lustspeil- Vid Boden.

 

Arden anländer.

Helen besvarar .hans kärlek.
En brutal man.

Jack skipar rättvisa.

I urskogen.

På Heden.

10. Ett lejon skymtar fram.

11. Ett lyckat skott.

12. Jaktbytet.

13. Tvänne älskande,

14. Helen är för ring.

15. Avskedet.

16. Helen föler Jock ett stycke på
vägen.

 

wwfmeewwf

       

 I

Under sitt besök hos sin broder i till mjnhns palats. Under den store.

EliA

E
E
E
E
E
E
E
E
E
B
E
E
E
E
E
E
U
E
E
h
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
i
E
E

 

 

 

 

EEEEEEEEMQNMEEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmämmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmEEEEEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

EEEEEEEEEEEEEDEEEEEDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEmmmmmmmmmmmMWHWWWMHEEWH"

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Normkenet.

Indien bliver den unga. sköna Bea.-

förvirring, som uppstår då indier-na.

i 17. Skur-ken följer efter.
trice Wilson tillbjuden äktenskap få sig bekant att engelska trupper 18, En lejonunge lggkay Helen

av en stor, mäktig rajeh. Beatrice
nekar att gifta sig med lndlern och

varit synlig-a i trakten, lyckas bro-
dern fly med Beatrice, och en Vild

 

från Vägen.

19. Överfallet.
kränkt över hennes avslag upphetsar förföljelse börjar, men till all lycka 20, En modig- flicka,
denne indierna till uppror mot eng- fly de mitt i famnen på de engelska 21. Jack beslutar övernatta, i det
elsmännen. Under den häftiga sz-nn- trupperna, där de erhålla hjälp och fria,
mandrabbning-en bliver Beatrice beskydd. 22. Förmannen beskyllal Jack att
tillfångatagen och som fånge förd hava, boftfört Helen,
Spännande drama. Mästerligt spel. Storslagen isoe-nsättning.  Ensam 1 fliungeln- Y I
1 I 24. Jack gripen och bevisar sin
P I oskuld.
25. Ett  med öknens konung.
- f 26. Helen störta-r i floden.
. 27. Lejonet förföljer.
. . er as av u 28. Hjälpen nära.
. i 29. Räddad.
, 30. Belöningen.

...un-...IO-uu.......

 

Barn. äga. ej tillträde

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain