#1251: Maxim

eööwwmwe döeveeeweeee eeeQM-Oeweåw dededeåeböw WOW.

Program Fredag, Lördag, Söndag d. 27, 28, 29 Nov.

Antwerpen undtr bdägritgai

 

Varje förevisning cirka 1112 timme.

Biljettpriser: Loge 60 öre, Heta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

OBS-l Kupongböeker å 10 st. biljetter H första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången.

 

.tteeeeaeeaea

Förevisninig alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Mede

N

"

 

 

 

1. Engelska omnibusar, automo- av ett av tyskarna erövrat
biler etc. passerande Szt Ni- fältkök.
cholas på väg till Antwerpen. 6. Befolkningen i Antwerpen tä-
2. Ankomsten till Antwerpen. ger Ut fel. ettuhlälpe tlll med
3. Overgång av en över bätar arbetet med lquravama-
. 7. Engelska marinsoldater som
slagen bro 1 Antwerpen" medvärkandeistadensförsvar. .
4.- katedralen Synhg 1 bakgrun- 8. Skarpskyttar i arbete. e u i  1
den- 9. Bepansrat tåg med engelska 
ö. Belgiska soldater göra bruk kanoner i värksamhet.

 kvinnor

 

0
z
r
e
t
re
t
e
z
a
å
z
t
t
i
O
z
å
e
t
e
t
O
z
2
å
t

 
 
 
  
  

AVDELNINGAR :
l. Godsägaren von Puppenstock 11. Han lovar att stödja hennes 25. lWill ni lata en anständig
lever i ständig fruktan för kandidatur. flicka vara i fred."
 sina kreditorer. 12, Huden är förmskad i den 26. Maskeringen.
-Kjéåif 2. Advokatens råd - ett rikt vackra suffragetten. 27- Den försvunna fröken Seffl-
w parti. 13. Kvinnornas Vahlppmp. .i son mottages av valkomiten.
Q 3. I familjen von Kuhnau är 14. Nästa morgon. ägt Vaflmotet" . .
0 det kvinnorna som regera. 15. Den kvinnliga agitatorn frkn 9- :li-:11:33] Enmor håller Sltt pro"
Q deputathn" l :3:1 Son Skall deltaba 1 Strl 30. Fröken Samsons program:
Q o. Fröken Elhnos utkoras till I .- I Rösträtt blott för kvinnor.
kandidat vid det förestående 16- EP Ide- 3 H:- f-- d . kåd.
e 17 r11111 station X 1" än 01" a äs m"
Q Valet 1 18- HT ik . i I .F17 bl.. 32. Fröken Samson låter upp-
6. "Stanna nu vackert här. El- i .ac 7 Jag Å af) Slim (m ställa sig som motkandidat.
Q - jest ga ni väl och supa er Ulma kOIfferwr" Valet. W
Q fulla. Det är nu det enda 19- Kiflnnetlueairen- n 34. Fröken Samson har valts med 1
Q- ni män kunna." (20- feken Samson ill" beeegfed- överväldigande majoritet.
 7. Ett besök. Ål. Pai-hotellet. n I I I 35. UDär gär förrädaren. Tag
 8. fiTyst, din. pratmakare." 22- chl Week-lie? Vel att Jag bÖT- fast honom."
9. "Det här är ingen rökkupé." .ler ett klede eV mlg"-LC 36. Kompromissen.
10. Godsägaren von Puppenstock 23. DetÅ är natt. 37. Fröken Ellinor förlåter gärna.
anländer. 24. En tjuv. 38. Kärlekens krokvägar.

Rös rätt blott

faeaeeoooooeooeeoeaaeea

Lustspel i två akter, utgivet av Nordisk Films Comp.

Barn äga. tillträde.

 

 

Luleå 1914. Tryckeri AwB. Norrsvkenel.

1 v

tteeeeeeeooooös

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain