#1250: Maxim

Varje förevlsnlng eirka 11]2 timme. Blljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre,y 2:dira plats 35 öre.

OBS-l Kupongböeker å 10 st. biljetter - första plats 4- kr., andra plats 31kr., loge 5 kr. -- säljas vlcl ingången.

ooooooooooooo

Program Måndag-Tisdag 30 Hou.--1 Dec.

i wreöåw

Earlilnmiens nalurslmn mer

Häntörande naturscenerier.

     

i Temp 

(Egypten)-

 

Lilli, den lilla husmodern

 SfOPf-egöfing

   
 

:eeoeeeeeeeeeeeeeeeeeef

      

41

En furstes kärlekssaga. Drama i två avdelningar.

   

Officerare m, fl.

 

-
3

GGQQQOOQQQQQQGåtaåwwåtddw9000009&&0Q&&ååQwQOOÖQQw&&Q&WWQWWwWQQW

Luleå 1914. Trvckeri A.-B. Non-skenet.

Olga Parowa, primmlonnn. vid Operan.

Hon ft sin .sida - den vackra skå-
despelerskan - blir övertal-ald att e]

Barn äga ej tillträde

 

PERSONER: En vackrare kärlekssaiga än den stå i vägen för de planer fiosterlun-
D , ., , som föreligger i denna film låter sig det ställer på sin nye rewent. Med
v en gamle Iegenten. ., .f .,  Ö , . u
Tronföleren knappast tanka. Ren, oegennyttig en enastaende sgalvuppolflrmg gm?
Ha 131 r!  d kärlek låter den unge furstesonen hon in på det hårda krav-et och spe-
P 115,5, ge. to er. erbjuda1 sliilluronel1 som pris för ägan- lar i anslutning häll-till sitt livs svå- v
Ielmermlms ern- derätten av den kvinna han dyrkar. reste roll. Den sanne kärleken kan

dock icke förkvävals. Och slutet
blir vad publiken llälst ser.

 

t

.w

W"
y.

w
å
d
W
W
Q
W
w
49-
d
d
W
t
å
å
å
Q
Q
e
å
w
Q

är,

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain