#1249: Maxim

Varje förevlsning cirka 11]2 timme. Biljettpriser: Loge 60 öre, 1 :sta plats 50 öre, 2:(tra plats 35 öre.

058.! Kupongböcker a 10 st. biljetter M- första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången.

ÖGOQMNOW

Program Onsdag-Torsdag 2-3 Dec.

Förevianing alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 4e. m.

00909900

llll Sl. lill llllEllElllS VEE llllll i

Nzo 15.

   

 

Lustspel i 3 akter av Walter Turszinsky och Jaques Burg. Regie: GARL wILHELM. lseensättnling: Projections Aut. Ges. "Union".
AVDELNING-AR :
l. Tant Klara. 7. Det är en stor (lng- för Gertrud.
2. vFröken Getrud. I 8. "Frimåndag".
3. Sigmond Philippsolin. 9. Chefen på knä för sin direktris.
4. I modleaifären. 10. Mayer blir kunglig1 hovlevermi-
ö. Prinsessan Aribert gör ett be- tör 0th Gertrud blir hans fm-
sök i aHäI-en. ll. Firman gifter sig.
6. Hon frapperas av Gertruds lilla 12. Ett glatt bröllop.

käcka. persofn.

 

:Barn äga. tillträde.

av . ,
" -Wåwwwååwåååww WlNQWQOQäQQQ QWåQWåWw-åwöw QQQWWQöQQåOQQ-ö) MQQQQQWö-å

Luleå. 1914. Tryckeri AA.. Norrskenet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain