#1246: Maxim

Kom Har NI VIII, III lar "dan sI: Imla pruåra-Ilmmei

EKEJIIIILILEJIBJEILULEHEILEI l EHIllIJ!lllllllllllllllllllllIlllllllEJii-llllllllIllIllllllJlIlII-llllliillllll

Nytt program varje Fredag. 
LEJIIllIllIllIllIllllllJlellIllilllllllqmlllllllIll-llIlllllllllllllllllllliilllllllllllIJlIlIlllllmlilllnlllilnlllllllllllIlllllllllllliEJl-IIHIIJJE

 

.i

nmmmmrilr-nmrilmmmmmmmmmmmmmielmmlemyi

Elite-Teatern

vid kyrkan.

   

Elmx

(Innehavare: G. W. Andersson.)

 

fri; Lu) Tea

 

 

PROGRAM

Lördag-Söndag -1 6-1 7 Maj

l
x
l

bllll IJIIllIlllIllllllllIll1Emmfilmillllllllf IHIHIJIBILILQÅLEI l

Utför lndokinas Ibrue
sande forsar

En nervkittlande åvelntyrsfärd.

:www-Gm 2:01: as anus. Je: :N flm :N Is" um:

Dupins lya skor

En skrattsuecés av allra första ordningen.

OQOOQQOQOOOQOQQO0900000006 OO

Sändebudels hustru

Komedi i 3 akter. lnspelat av framstående filmss-kådespelare.

 

HBL-tflllllllllUllllllllifIHIJlllllllIElliiillllflllillilllllllllllllI-IlllllllllhllnlllllllilllllulliiEI DnmI-IJLIJIQLIJEILIJMMEJEJLI-ll! I

.l illlllllllllllllilbllilll lll

 

Några av ole större scenerna:

 

 

I geenntens hem.

Hilndelnnlet får under att genast
infinna sig" hon ministern. l

llin1 iiiiriig rem sinnen71 i utsikt.

 

    

F
l

.. , H f
Mnnsterr-.ldet L
Res nell försök få, prinsenn nnrier- T

skrift. k I 

Hos prinsen uy Mnlvonien. å
H[Crn hög-hel, ni måste ägna oss i

EI
El
ni-Lg-rn. niinntei" . i i
"Än en gång. Ilirs iir-Igllei. ni nin- I
ste bevilja oss ett par minuter". I
HÄntligen ett. par minuter i en- l-r
mrliliet". E
El

Händebudef fran ful-Mens av Vnm-
poiien ainimssmlör. i
1

l

14Y nrstestiit. "

 

Prinsen. har aldrig- tid. ä
Hindi-budet nndruger sitt ärende. -
Tidnilignnotisen (nn bananen. 
Späkvinnml f Ambassadörer]s å-
hnsihfu. i]
Dagen efter. Prinsen nekar sin YQE
innierskrift.

Är uppdrag-et Jnisslyr-knt?

"Prinsens-.1. får jag ruin enskilt
med Jtlderw.

Onödig- smrtnjnkn. Jag iir gift.

(Vieszuitbniein.

"Möt mig" i kväll i liiin rnnnnet".

HNi måste tå imnmn att under-
ier-knu. skrivelsen, prinsessa, mit-if
finsk skall bii att. ni får er inn-ken
kär l eik inter7 1 .

Konipiotten.

Där iir det. Vänta här nte.

Skriv!

Anlibassnfriisens seger.

.Förklaring- Oeh försoning.

En duktig liten hustru.

1)1"iiisesn:rr1s taeksmnhet.

 

 

OOOOQOOOQQQOOOQOO000009090 N

 

"Selma a-lren werätud nn"

Barn äga tillträde.

Bleettpf-ls 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2-dra pl.

Barn under 12 lr 15 öre, :inder 15 ir 25 lira

KÖP KUPONGIILIETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:00. Första plats kr., 3:60. Iarn kr. 1:10.
Iarn mellan 12 e. 15 lr kr. 1 :60. Gallertör bada blegraferna.

Föravis ingar Fredag, Lördag och Söndag kl. ö -10 em. Söndagar matiaé 3-5 em.

 

 

 

 

I llJlIllIlIIJ

IEI
IlllllllIlllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllIIIJLLIEJLEILHLHLHLEJEJLQEJLEIEJE

 

 

Luleå 1914. Trycf=eri ARB. Nol-raken t.
" .q vAan

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain