#1243: Maxim

Kom när  vill. Ni.får ändå se hela programmet!
JilllllllillIllillllllllllllllllllllIll-iii]IllIllql-iillllllllllllllllllll

 

 

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

 

mig

.Lillgllleelngl-llmn-u-ilwu-u:lr-n-n-ll-n-u-n-llnlgllallglLaisvall-.IBEX

 

Övre Norrlands elegantaste biografteater

ill:Inn-llillilläilällill-i:lill-mi

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

IProgram

Fredag, Lördag, söndag den 5, 6, 1 Juni

000.0...

HELIGA GAZELLER

En mycket vacker, inträssant serie.

flm mll-[llllllllllsllllllllllill  lllllllll lqll
snml munlerlnl ll lll llrsli ellllrlsla lulumullvll

lälllIllllllllllllliillällnIlmlllllllllållllllllllllillällillillillllllllHIIIIIIllillIlllllillllllIlllllllllllIllllilllllllllllllllllllIlllllllllillllllHllll

I
ll

:2::Elldin:ll-Ii-n-lnn-nuii-ll-ll-llull-ll

Tvivlets Demon  

Skådespel i 3 akter med HENNY PORTEN i huvudrollen.

AVHELNINCARNA:

l. I Djlulpn tankar.
2 . Å Vl G  .
3.. 11:11] lSllGllll .lföSål tilll Japan,
4. "Jing måste 1afbsolnl- tala. mm]
dig." i i
Ett lslilsltn. farväl.
(i. Ocli irlofanl. vårlllmloL llrön, .lm-ns
Lant Vi lrennlcln sista. niiiird,
7. .IQ fjärran land glömlnmr han
fl i n nn gilolmlslkärllek.
8. En ulnol 1himlcllling.
9. Vid (lödsllilåiilklen.
lll, Krossade drömmar. .
ll. M arg-arethfn har blivit lsljulrsllzö-
ltelnslka.
- 12. Hemma patient.
13. "Vill Ni lollliva len .ander nilor
för mitt barn-P"
1.4. M:irgnrelilia1 har återfunniiy lyc-
kan.
lö. Och slåluirrlzi blev Mnrgnrolrlm
ö W nallen n 1lrirsixr n.
lll. (Ilverr-lenw won hur konrim
llicm.
ll. Det 1olyifl-:lsl-(lligra erlwol"-
l 8. Miss tankar. i
19. .FT-tt låteirseenrlo.
fil l. ll rlp. vlel .
521. llon gamla kärloilwlågnn lmr
flis-r flummni. upp.
913. "Mi (ler. lmv föriröenilv för
mig.H
23. llolrännellsen.
24. Han lavar att hära-lira.
 Duellen. d
26. ySmnnitz Yni-finir lsloira. sitt felnieg-
v i m (irl1 lclöldon.
27. Över-Hlen ilörrlrnr en förklaring
i av sin hustru.
28. Hon. kan ej förklmn. sanningen.
r 99. (Ilvrwftlen Får erel .förklarande
lbrlevei.
30. "ll-an lbedler om iillglift.
Bl. M arglzireilm villl (lock 
32. Hlorlsi. kommer tilll.
33. Försoningen.

I
l

IIIIIII Elllllllll lllllllI lll Ifillu lli lli

I

l

 

iylwll-inirgupilgig"nian-n-iliin-iliill-i

...G OQOQOOGQGIQGCGCOOGQQC00006 QQUGOGOOGBOOOOQOQOO060.000

owoooowooooooewoowoew go

Barn äga ej tillträde.

fåinettpris: 50 -öre "lata p1., 35 öre Y2:c;lra r191.

KÖP KUPONGIILIIETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra1 plats kr...2:.60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
Iarn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60. .Gäl-ler för blda biograferna.

Förevlsnlngar v Mindagar--Frédagar kl. 6-10 o. m. Lör-dagar och Sön-
. dagar 6--11 a. rn. i

 

 

IgqullgllylllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllwllllllllllllllllllllIlIlllllElllllHJlHlLEIlHEIIIJLElEllHHQlllllllllllllllllllllllHllHllllålllllllllllllll

 

Illl-JL--ill:llglL-.ll-Ilhniii:iinnuill-ll-ilill-irlill-innan:liall-n-II--ugn-llf-nI-ufnllmll-JII-In-n-lll-qunn-ll--lll-ill-lllll:Hillallaulifillallgllalrgl

i!!

 

ll

I]

-lliilill-u-n-u-u-li-llyngli!ll-u-ll-ll-lI-null-lmr-u-n-JI-lr-ll-Ilgllsllsllgllwllzl:I

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskenet. vÅND:

Hemma-.lånad elaq as rapugaI ag; m fmn gN-.lgu uro)l

Måndagar, Onsdagar och Freäagar nyrl; program:

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain