#1241: Maxim

Kem när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

 

 

 

iiiiiliiiiågj

llii

iillifliiiliillliiilJI

.v

"EmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmEEEEEEEEQ

Maxim

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

 

IProgram

onsdag-Torsdag 1-2 Juli

Japanskt folkliv

Högst Inträssant bild från östern.

Vitagraiph-clrama.

tuslellu misslänll sum trimma
"Hllt ett b misstag

Denna bild iir aldrig förut visad i Sverge. Ett särdeles spännande oeh

roligt detektivdrama.

Boyscouts
i England

En mycket inträssant bild.

E xpressnyhet.

len senast slmsliiseu

Lustspel i två akter, inspelat av framstående amerikanska artister.

Teater i staden. HelaI samhället
är som. upp- ooh nedvänt. Endast
professor Dygidig reagerar inte, han
endast haller allt strängare efter si-
na barn. Inte skulle (le komma till
landets näste och se de bloddrypan-
de pjäser som givas.

När skådespelarna komma, stac-
kars sjätte klassens artister, bliva
de begapade som formliga under-
djur. "Ack, såJ stiliga, vilka dröm-
mande ögon han har, Vilket hån-l"
höres förtjusta unga flickor viska,
bleka av rörelse att få se. stora
konstnärer.

Tiden nalkas mer ooh mer för
irppträ-dandena.

"Blodig-a tandens sista plågor" är
namnet på dramat, som i alla sina
rysligheter dock inom sig sluter så
mycket av människovärde och god-
het. i

Professor-ns familj är naturligtvis
mangrant samlad där för att veder-
börligen njuta när HkonstH bjudes.

Och döm om mångas förvåning
när allas vår Vän, professorn själv,
slinker in på. teatern. Han skall na-

turligtvis dit för att konstatera att
allt är förfärligt, natuligtvis inte
för något annat.

Och salongen jublar och salongen
gråter, och allt  förfärligt tra-
giskt. Och mitt under (len allmän-
na hänförelsen ramlar en liten Ja-
kob från hyllan ned. bland parkett-
publiken.

"Aelg kära Jakob, här kan du
inte stanna, säger den beskäftige
fadern, "här kostar det 2.75", och
under publikens jubel traskar -lille
Jakob upp till sin plats igen, där
han syn- och liörbarligen deltager i
det allmänna nöjet.

Det hela slutar förfärligt tragiskt.
Den unga flickan, förförd, vandrar
ut i världen, men då öppnar sig
framtiden för henne, som hon tror.
En ordningens upprätthållare för-
barmar sig över henne, men för sent
- hon kastar sig i böljan blå, under
publikens förfärliga gråt.

Och även professorn  gripen,
och hans familj är gripen ooh alla
äro gripna. Och så. slutar denna
teaterafton i landsortsstaden.

:iewulmäoid ejaq as gpug ag; gN flm: g" -lgu wo).

 

 

 

 

Måndagar, Onsdagar ash Fredagar nytt program:

 

Barn äga tillträde.

 

 

Biljettpris: 50 öre Tzsta pl., 35 öre 2zora pi.
i Bern under 12 lr 15 öre, under 15 lr 28 öre.

KÖP KUPONGILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

VivAndra plats kr.r2:60. Första plats kr. 3:60. larn kr. 1:10. i
Barn mellan 12 e. 15 lr kr. 1 :60. Gäller för blåa biograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar oeh llln-1
dagar 0-11 e. m.

 

x"-[12]llllllllllIEIILILIJILIlill![LIEIEILIJILIILEFIlllllllllIlllllllllllll!llIIllIllIlllllIlllIlllllllllllllll lllllellIIll llllll till lll lllllllll llIllIllIllllllIIIIEIIIHiEEEEIEEIElli-llillill-illilli-FEIIIIIIIII lll lll llllllllllllllllll llllflllllll lllllHlllIllllllllllIllllllllILlllllllllldllllillllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllJLHl-l

 

 

FIll-Illi-l[illlälilli-IliillillillilEllillIllllllllllylgjlillllmllllIIIllIlIIllIIIIIllIIIIIllIlillIllillilllllIll-llIlllJlgllIIlIIJllllIllIllIllIIJIIII-lllllIlllIlIllllllIlllJl-JlllllllIllIllllllIllIIIIlIIllIIIJI-llllllllIllllIrltIIllIIJIIllIll-llIIIIIIIIllllilllllllllllllIfllIlllIIJIIllIIJIIllillIllllllillillflllllll;IllllulIllIIJEIllIlnllllllllnllnlnlnll

 

I:

I L-Ja-Ji-n-n-n-n-u-n-n-u-n-.ml-null-n-n-u-u-Jmmmmlymmmmlgilf

 

Luleå 1914. Tryek-eri A.-B. Nomlklenet. ; ff-

:weaåmd Mu :egen-.ud qeo .leäepsug faeåepuew

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain