#1237: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

x IJllllllldllIllllll-illfll-illilli-ll-illillillllllllllllllllillllllllllllllllllIl

I Me,
w-H-m-j

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEÅTER

Ialalonur: Maxim 193. Bostaden 193.

   

 

 

fr i nu: .så

P RO G RÅ M
Måndag-Tisdag 413---l 4 juli

OBS! lllz timme varje lörevisning
från kl. 6 e. m.

Jorden runt  
på 80. dagar

Dramiatiserad reseslkilill-ing1 i 6 akt" er, med motiv efter lin-les Vernas
berömda roman med samma namn.

 

fålllIllIlllllIllIllIlllllllllllIll!llllllllllllllIllIllIllllllllIllllllllllldlllllllIlllllllllllillylgllgllgllgllllli

 

giawiweiåoid elen aS gpug .ny gN "mn gN -lgu ull-1)]

Måndagar9 Onsdagar och Fredagar nytt program!

Emmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmnwnimmälin

 

 

n

ålillnllelllllIllälllllIJlIlllllIlllllil

 

 

 

 

lEJLElEJlllllllllllllEJlEJnElEanllllllll IlnllHlllllIllillllllllillgllllllllllllilllIlIllllllllllllllllllllll

Innehållsförteckning:

Prolog-en: IRloyal" Klulil). Va-
del: Jag1 Raoul. (lardeleu lnlller
hilrmed 10,000 pund all jag inom fl
månader fran den 29 nmrs,".1.lllsa
den 29 juni kl. 8 e. m.i skall filer
infinna. migI i Royal Klullll, inne-
liarande den flllll-pumlssedeln. som i
dag1 sanls lill liandl. .Toll-n Smill. i
Lon don. .

EidrenlmrgI den. G mars 1912.

Raoul Gardeleu" ".

I.

l. -laklen efter lllll-pundssedeln
börjar.
få; Dagen därpå. lgör polisen i R-
dinliurgr enl marlwardig upp-
täckt.
il. Nobodi Jtillkallas.
4. "Falska sedlar. En serie sak-
. nas. Den iir således i omlopp.
Jag; skall lqöka finna den".
I London hos Sinilli. b
(i. H.lllll-pundssedeln har i jag;1
i skinkat till köpman Selillekri
i. Kairo".
Till Kairo.
Nobodi finner Viktiga spår.
-Takten börjar.

CFYA

3113-!

II.

lll. Den. ll april anlmmmer R-aO-ul
lill Kairo oeli uppsöker genast
köpinan Selilivliri.

ll. Sedeln ilr sand lill llomliay.

li). Nolmdi även i Kairo.

123. För sent. Nilsla skepp går ej

. förrän den 15 april.

ll. Den 23 aprill lfiler Raoul an-
iniila. sigdins köpman Kllan-
deseli i, Bombay.

15. HSedeln. har jagl Vidare lör-
sänt lill Nagasaki Oell léliandl.
Kamura. Men nu måste Ni
stanna har några dagar ly nils-
la. lagenliel lill Nagasiki lllir
ej förrän den :lll april".

lll. Köpman Kandefalis pillat.

17. l liareinel..

18. lmndsniannen.

lll. HRädda. mig1 landsman"A

III.

Bli. Samma nall. landar Nollodi i
llnmllay.
fil. lfllyklen.
22. Pdföljande dan" npplin-lu-s

rymningml. Kliaadr-sc-li får i

ilskan haröver slag:

23. "Min herre iir död".
24. Nobodi upptäcker Raoul på
X en lill Nagasaki avgående dn-

gare.

(35. Nolmdi finner lilllåille närma
sig Raoul. -

Bli. Den Pfl- maj lfllfå. i Midnall.

327. Hon. kan ej finna. adressen på
köpmannen i. Nagasaki.

liv.

28. Nagasaki den 12 maj 15)]2.

115). "Ängar-en llrfln Bombay iir
kaminen l ".

till. I NagasakL

31. "Vill Ni växla
pundssedel I), l

32. HSedeln alr redan sänd till fé-
liandl. Hainan i Amoy".

Sid. De l100 ehrysanleinnmernas
fäst.

ill. l Ainoy.

:35. Raoul lroi- all Nobodi iir ul-
sii n (l av klublmledlennn arna
för att hindra liononi i llans
färd och avskedar lienne.

Illl. Nobodi i Ivarksaniliel även på.
annat håll.

denna. lill)-

V.

.iilallnöii frn-Uldifi lll aekazQ- fdrgea
37. Sedeln iir skinkad till San

Francisko.
38. Den 20 maj. Avresan från
Amoy.

Ill). Välliellflllen i San
40. Indianerna..
41 . Öyveiifallel.
42. Räddade. i
43." Änlligen sedeln.

VI.

44. Raoul lyckas undkomma 4No-
- bodi. i
415. Trådös lelegraf.

lll. Haklning-solwlern .

47. y (Jlierbouirg- den 12 juni.

48. .lllörliörret I

49. Åler fri.

50. Belj änlen.

Edinburgh

James saknar sin parlmonnll.

52. Plats som eldare, i

no. Åter gripna.

54. l klubben, 7.18.

55. De sista minulerna.

50. I klubben. I

HVar iir min lleljilan"

skickas direkl lill

58). Raoul Vinner sill Vad.

fill. Nolmdi finner all. lion förd-övr-
gjorl. en resa jorden runt,

Barn äga tillträde. "

Biljerl-lls 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2.-dra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.
arr: mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60.

Barn kr. 1:10.
Gäller för båda biograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-110 u. m. Lördagar beh Sön-
dagar 6-11 a. m. - i

 

Franciska.

 

 

=mammnwinEEEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwwwmmwmmwwmwwnnemmmneEEnmmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn

:FMFH é. .
Häll "a i

 

 

lrdllllllllllllllill?llWlElnllllllllllllllllIllälllllllllllllleg

 

 

 

nnmmmmmmmmmnmmmmmnmmmmmnnmmmmmmmd

Luleå 1914. Tryckeii A.-B. Nornsikenet.

VÅND!

:111243on win mäepaag noo .ieäepsuo i.irzärepugyll

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain