#1236: Maxim

H Om QWOMONW NMWOÖ WWW

 

Förovlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 o.
Bilimprlser: Lage oo öre. "sta plats so än. :am pm: ar, en.

Fredagsprogrammat tlllltet för barn.

058.! Kupongböokar å 10 st. blllottor -första plats 4 kr., andra plats 3 kr.I loge 5 kr.

Varje förevlsnlng cirka 1; timme.

 

WNNNOÖtWQ

säljas vid lngingen.

Program Onsdag-Torsdag 25-26 Mars

...I-...u--Qu-.nu-u.

Våra vaktare och vänner

ryktbarheter med sina favorithun-
dar, såsom M :lle Polaire m. il. Allt
som allt, denna bild är ytterst in-
trässant och mycket underhållande.

Vi se en mängd hundarter. en del
för oss välkända andra underlig-a.
som vi möjligtvis läst

Så presenteras några

företeelser,
om i skolan.

 

Expressnyhef från världsfirman I. M. P. Amerika.
DETEKTIVKUNGEN

Nick I Carter och
springpojken

En blodig parodi på allt vad N ick Carter heter.

En film som är både norvkittlande och roandet Springpojkens roll i
stycket är värkligt roande.

 

Sensationell nyhet från Nordisk Films Comp.

Brudgåvan

En högst roande komedi.

 

.QPOSQPUPEWNF

 

Elli llllll

...n-...u-.O-u-...uw

Barn äga ej tillträde

 

Luleå 1914. Tryckeri A99. Non-sinnet.

Skädespel i 2 akter. Utgiv et av Nordisk Films Comp.
AVDELNINGARNA :

Efter slutad militärtjänst- 25. Hilda ilar hem efter fadern.
Hilda möter Ove1 vid stationen. 26, Enda möjligheten.
Välkommen. 27. En djärv flykt mellan himmel
Två, systrar. och jord.
Koketteri. 28. Ett lyckat sprang.
I tankar. 29. Ensam.
En rond kring gården- 30. Ove skyndar efter smeden.
"Vad han är vacker". 31. ÅKvarnen går.
Ridturen. 32. Axeln gar varm.
Koketten. 33. Kvarnen fattar eld.
Hilda går till angrepp. 34. En hemsk situation.
Försmådd. 35. Till kvarnen.
"J ag skall nog tämja honom". 36. "Kvarnen brinner".
Trädgårdsfästen. 37. "Mitt barn! Mitt barn lf"
Idyll. , 38. En modig man. 1
Hemligt förlovade. 39. Genom sidodörren. I
Lyssnerskan. 40. För kärlekens skull.

I "Skola vi göra en promenad 41. Han lyckas bära ut Ebba.
till den gamla kvarnen i mor- 42.P "Räddning omöjlig".
gon .9" 43. Hjältedadet.

Hilda går i förväg till kvar- 44. Räddad.

nen. . 45. Kvarnen störtar samman.
Ett kärleksmöte. 46. Samvetskval.
Svartsjukans demon. 47. Belöningen.

Hämnden. 48. De båda systrarna.

I kvarnen. 119. Fadern giver sitt bifall.
En fruktansvärd upptäckt. 50. Förlåtelsen.

www

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain