#1232: Maxim

åQOQOQGQQQQQQQOQÖQOÖQQOQOQGQQQGQQQQGGQQåäeåååéååééåeååeéååöéåééééååäååéåéåöéåésååååååååa

 Må 

 

Förevlsnlngar Måndagar., Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar ooh Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e.

08.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

tilltal Kopongböeker å 10 st. biljetter -förste plats s kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr.

ödöatötödtåwe

varit; förevisning elrka tå timme. Blljettprlser:

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, mora plate 35 öre.

 

säljas vid Ingångar-n.

Program Onsdag-Torsdag I 1-2 Hpril

avets majestä

Hänförande naturscenerier.

 

QQQGQGWGOMOQGGO

  nya SÅ"va

Ett klolossalt roligt skämtnummer.

Egyptens pyramider

Högst intressant.

ll lll Ill Pl Slll Ill .

 

Si

U-ppseende-väokande lustspelsattr aktion! Världens mest uppseen-
deväckande film!

Lustspel i 2 akter. Det roligaste skämt Ni helt säkert sett!

En kringresande cirkus som fur
land och rike! igenom med sina vilda
djur råkar ut för en olyckshändelse
i detl att när deras djur-vagnar ska
transporteras till en annan plats ur-
spårar järnväg-steget och alla dessa
vilda djur, såsom apor, björnar, le-
jon, tigrar, leoparder m. fl. bliva
fria från sina trång-a burar och gi-
ver sig ut i den fria. naturen..

Nu blir det uppståndelse bland d.

 

närliggande stadens invånare i det
att alla dessa vilda. djur huserar her-
rar och begiver sigI in i butiker, vå-
ningar och ställer till en massa ä-

. ventyr varvid alla. till sig1 själva må-

ste säga, hur kan något dylikt exi-
stora.

Bilden  för övrigt full. av spän-
nande och roliga scener och sätter
alla åskådarna i ett glatt humör.

IIIIIIIIIIIIQ Illlllllllll

 

i

 

Drama från VlTAGRAPi-l i 2 akter

Barn äga ej tillträde

wflgöQWl-F-OCNr-l

AVDELNINGAR :
I.

En hetsig;l herre.

Baukir Ferris

Sekreteraren .

Hustrun iir sjuk. ,

Han glömmer ett dokument.
Misstänkt.

Avskedad.

I hemmet.

Hustrun dör.

- Dokumentet finnes.

Han söker efter sekreteraren.
Steele har rest med sin flicka.

II.

Femton lö år senare.

Steele är rik och mäktig.

Men det förflutna har han ej
glömt.

Det förflutna vaknar ur gra-
ven.

Hans dotter.

Hon möter Ferris son.
Kärlek. I
Bankirens son lar avslag.
Ferris uppsöker Steele.

Öga mot öga.

"Jag har ej glömt - skall ej
glömma".

Hämnden påbörjas.

Banken sattes på spel.
Ruinerad.

Ferris dör.

Bibelns ord "Och förlåter dem,
som förfölja Eder".

Han är döv för hjärtats röst.
Underrättelsen.

Vekare känslor.

För att rädda 1ovannen.
Döden ..

De båda unga vid faderns lik.

eeeeeeeeeeeeeeeeeemoom w.

reQOQQOOÖQQOOQ9990990090000QååteweetööeeÖOOQOOQOOQt

uLuleå 1914. Tryckeri A.-B. Non-skenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain