#1230: Maxim

in, W W W W W W v W v W W w v v r v f - - v

ä
å
å
2
å

n
n
n
n
n
9
0
9
w
e
n
n
W

   

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6--11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e.
038.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje fört-visning cirka 1å timme. Blliettpriser: Logi: än öre, izsla plats 50 öre, ändra plats 33 lim.

OEmJ Kupungböcker å ll) st. blljetter ---idrsta plats -l kr., andra plats 3 kr.. loge 5- kr. -- sållas. m" ingången.

 

 

Program bördag-Söndag qÅlem-"fä April

llllll

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

   

 äeäååååöååååå ååååååéåååå

Förtjusande idyll från en liten resl densstad. - l huvudrollen: Fräken
HEDDA WERNON.

 

INNlilllÅllLSFlflRTlllCKNING:
I.

Pittoreska scene-r från Egypten.

xj

Grevinnan Hertha von Hein-
ming.

En liten. ladugårdspiga.
Brevet från fästmannen.

1.-1

.Je-saw

v

 

lunnvl rii  

Lustspel. - unny är Bunny!

012-14:

0
å
0
9
Q
"Jag kan inte få träffa hmmm. E
för  skall till. torgis". . i
.a f. Grevinnan erbjuder sig"  i
 i stället.
.3.: y . På torget. .
 -Å I . Prinsen.
 V . Det första. mötet.
 Prinsens fni- sm" gin-nu en för-
bindelse mellan sin son och frö- I
l ken Asta Von Hemming.
10. Ma-Ifuschka och hennes skatt.
4 11.. Von Wahlberg, Asth älskade.
. kommer på besök. .
12. Brevet från ordonnansen. "
13. Prinsen kommer nästa fredag.
14. Två bekymrade hjärtan.
O
Ö

15. Lilla. Hertha visar sigI vara en

y-a

. u O briljant beskyddarinna.
11. q
6. Prinsen längtar etter torgllie-

kan.
1.7. "Jag måste träffa! den lilla där

O I"
- nere".
I 18. "Det var min syster. Vi äro
båda från slottet Heininingen".

1.9. "Pappa, jag hur beslutat mig;
för att resa till slottet".

230, "Låt då bliva allvar av förlov-
ningen. med fröken Asta"

21. "Min yngsta dotter är tyvärr
icke i. tillfälle komma ner. Hon
har skada-t sin fot".

22. Men skadan visar sig (less liitt-

   

Världsmästarerr Oscar Mathiesen.

re inte vara, så, farlig...

- 0 0 23. Mnniselikn som positillon (lya-
mour.
24 Mötet.
. . l 2-5. Ungdomskärlek.
 26. "Vi träffas i kväll under få-
. I . 1 sten".

27. Ett- oväntat återseende.
28. Byt-ka. på alla håll.

   

En glad och uppslnppsn skämtbåld.

- Barn äga. ej tillträda

 

 

Vneeeeeenl

  

 

Luleå 1.914. Tryckeri Az-B. Nmot.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain