#1227: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

illIlillllllllldllllllllllllllllIllIIIlllllllllllllllItilllllllllillllillllllllIllilllllIlllIlEllllllllill!lllllllillllllllllllludlllllllllllllllIlllllIllllilllllllMFlllllIlllllillirilEllEEllilHElElnElEnEHEnnnnn

 

 

 

Måndagar, Onsdagar ooh Fredagar nytt program!

ElfillimlillillilfillillilfillillilrillillillilrillFIFilFilllilFillilfilFillilrillillilflfilmlilril

 

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

IProgram

Måndag-Tisdag 16-17 Mars.

 

Våra väktare och vänner

kEellIllIHll!IlIIillllllllgljllllIlmlLIIlF-lllllllllllllgjlflllIlllfllilelllnil-lnninllisig-:liniEiTgiilmnm

:Jewuleåoid alaq as gpug se; m flm: m :gu wo).

Vi se en mängd lifiindarter, en del ryktbarheter med sina favoritlinn-
för oss välkända andra underliga dar, såsom M :lle Polaire in. il. Allt
företeelser", som vi. möjligtvis läst som allt, denna bild är ytterst in-
om i skolan. Så 11)]"esentems några tillitssarlit ooh mycket underhållamile. -w

 

Sensationell nyhet från Nordisk Films Comp.

- Brudgåvan

En högst roande komedi.

Eldens brud

Skådespefl i2 akter. Utgiv et av Nordisk Films Comp.

siemens

i
i.

AVDELNINGARNA :

l. Efter slutad militärtjänst.
2. Hilda möter Ove vid stationen.
3. Välkommen.
4. Två. systrar.
5. Koketteri.
6. I tankar.
7. En rond kring gården.
8. HVad han är vacker".
9. Ridturen.
10. Koketten.
ll. Hilda går till angrepp.
12. Försmådd.
13. "Jag skall nog; täinju honom".
14. Trädgårdsfästen.
15. Idyll.
16. Hemligt förlovade.
17. Lyssne-rskan.
18. 1,Skola; vi göra en promenad
till den gamla kvarnen. i. mor-
gon 29,,
19. Hilda går i förväg till kvar-
nen.

20. Ett kärleksmöte.

21. Svartsjukmis demon.

22. Hämnden. f

23. I kvarnen.

24. En fruktansvärd upptäckt.

25. Hilda ilar hem efter fadern.

26. Enda möjligheten.

27. En djärv flykt mellan Ihimmel
1 och jord.

28. Ett lyckat språng.

29. Ensam.

30. Ove skyndar efter smeden.

31. Kvarnen gar.

.32. Axeln går varm.

 

 

 

 

å 33. Kvarnen fattar eld.

å 34. En hemsk situation.

I!- 3.5. rFill. kvarnen.

i 36. "Kvarnen brinnerH .

:in 37. "Mitt barn! Mitt barn l"

i 38. En modig man.

= 39. Genom. sidodörren.

g: 40. rör käriekens Skull.

.I- 41. Han lyckas bara ut, Ebba.

i 42. HRäddning omöjlig".

i 43. Hjältedådet.

i 44. Räddad.1

= 45. Kvarnen Störtar samman.

å 46. Samvetskval.

1 47. Belöningen.

i. 48. De båda systrarna.

ri: 4.9. Fadern giver sitt bifall.

i 50. Förlåtelsen . .

E .

å ...I ...OO-...mO-.CÖÖ-...o OOIEUdw.0........-..Ö"..i
I .
fl, OMNNMM QÖQOWMÖÖÖN
lf!

H

Barn äga ej tillträde.

 

lglllllll

L!.J

Eli!

fåiljettpris: 50 öre "(:sta pl., 35 öre 22dra pl.
KÖP KUPONGIVILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKE-N:

lAndra plats kr. 2:80. Första plats kr 31:60. Barn kr. 1:10.
larn mellan 12 o. 15 ir kr. 1 :69. Gäller för båda blograferna.

Firevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-40 o. m. Lördagar ooh Sön-
dagar 6-41 e.. m.

israel

 

...v-q
il i.

EEEEEDEEEDDEEEEE;unlniniuilrilF-nrilmmlititillilmIlI-n-Il-lr-n-i-u-n-u-t-u-HE I - l-n-n-n-u-u-u-imi-n-i-:1-11Inun-n-u-u-u-n-u-u-n-t-n-n-u-:manuellt-ligga!

Ellillilli

Il

llllllllllllllllllllllllllllIllllälblllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIJIIJIIllll]

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norr-skenet.

WWW-ATK...- ...WWW-

:utmäron min .ieåepau qoo aeåapsuo fmäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain