#1226: Maxim

l

n-n -Jl:En-ll-u-unu-r-ngu-u-n -n-n air-3 :1-lml-ll-Jl-n-u-unu-u-nun-Egumlymmmjymmmmgwmmlilililmmmmmmmliliulll-n-n-n-anml-nyl-nnr-u-m -Jl -Jl-n-n-n-u-u-n-u-r-u-u-llnn-lr-u-n-lr-llilri] I "lumnnnnmmmg

l

Kom när Ni vill, Ni lr ändå se hela programmet!

 

Måndagar. Onsdagar nch Fredagar nytt program!

 

 

 

 

l-mmmmmmmgmmmni

IlllLlllIlllllllllJLl-lllllIllllll.ll!llmlllllllIIIIIIIIIIILEIllIllFlllllIJIIlllllllllllllmllllll

M a m

Övre Norrlands elegantaste biografteater

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

IProgram

Måndag-Tisdag 23--24 Mars..

mmmmmmmmEmmmmmmmmmmmmmnnmmmmmmmma

 

 

 

 

 

 

x

l .

0.21

(i.

kI

9.

ll).

  Funchal ,

. Ön Madlewiras huvudstad.

Mimliskt drömspel i 3 akter.

 

Iscensättning efter fölrfutlfnrnn HUGO von HOFFMANTHAIJFÄ zonmn

Das frermle1 Mäd :ll-.en

FÖRSTA AKTEN.
Den nya kärleken.

Liner. har intel :lit bjud-.1. (len
rike vällusfingen.

Men (len fil-Mi;er flickans lrön
berör honom nällsmnl:

Den undre Världen.

ANDRA AKTEN.
Visionen.

.
En-.fager blmmnn växer i ln.-
stens sköte.

Vanmakt.

Den vemorlsfnlln gesl-.xllien :lv
(len olyrklign (lunHm-nlmn Fil-.-
följer llonmn nlltjiinlli.

lflreslelrs-lnm.

TRVl(11)-IJG ATCIYIGN.
Fällan.

I vbrottets skugga.

Simuna 1n:1l(lli,ls0m (ll-(w lm-
nom, driver henne till ri-"nlllm
ning".

llörlan - befriar-un.

...F OGOOGOOOOQQOOOOOOOGOSQOOOQIäwåww990000080006960009095

ÖWdQMOÖOQOOQ) ååfååéööåéåååå å?

Barn äga ej tillträde.

åiljettpris: 50 Öre "(:sta pl., 35 öre 2zdra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o; 15 år kr. 1 :66. Gäller för båda biograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6--10 a. m. Lördagar och Sön-

dagar 6--11 e. rn.

 

I
mmnmmmmmmmmmnmrlåmåäiwmmmmmmmmmmm

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Non-skenet.

i huvudrollen nu G R E T E w l E a F. n-
T H A L, den världsberömda dansösen.

 

 

 

 

 

 

EligLäEHEHEIHHEEnii]mmmmlillilrillilmmif-HEEEEEEEEHEEL-umlgll-nIMIn-ml-n-u-n-u-u-n-ilalL-nlamnlilamslmml-u-u-n-u-n-n-lf-:rilml-nuir-läl

Måndagar, Onsdagar Qch Fredagar nytt program!

 

 

 

EEEHEQIlllllllllllllllll!Illlllllilllllä

:i

glawweaämd I :äran as gpugf-Ig; g" .min :N -Igu tuox

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain