#1224: Maxim

s
i
å
å
i
l
å
å
å
å
z
ä

IIIJ Fnllgsprogrammet tillåtet för barn.
088.!

Prolog-en: I Royal Klubb. Va-
det: Jag Raoul Gardefeu håller
härmed 10,000 pund att jag inom 3
månader från den 29 mars, alltså
den 29 juni kl. 8 e. in., skall åter
infinna mig i Royal Klubb, inne-
havande den 100-pundssedeln som i
dag sänts till handl. John Smitt i
London.

Eidenburg den 6 mars 1912.

Raoul Gardefeu".

I.

1. Jakten efter 100-pundssedeln
börjar. i

2. Dagen därpå gör polisen i E-
dinburg en märkvärdig upp-
täckt.

3. Nobodi tillkallas.

4. "Falska sedlar. En serie sak-

nas. Den är således i omlopp.

Jag skall söka finna. den".

I London hos Smith.

, 7 100-pundssedeln har j ag

skickat till köpman Schiickri

i Kairo".

Till Kairo.

Nobodi finner viktiga spår

Jakten börjar.

93.01

:0er

II.

10. Den 11 april ankommer Raoul
till Kairo och uppsöker genast
köpman Sohiickri.

11". Sedeln är sänd till. Bombay.

12. Nobodi även i Kairo.

13. För sent. Nästa skepp går ej
förrän den 15 april.

14. Den 23 april låter Raoul an-
mäla sig hos köpman Khan-
desoh i Bombay.

QOOOOOWQOOO OQO-"OM". WOW." WW" "Om" WONWQ WÖMWWON

Varia förevlsnlng Irka 1 l tlmma.

MQWONQM

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.
3.
34.

Om!!

Innehållsförteckning:

"Sedeln har jag vidare för-
sänt till Nagasaki och téliandl.
Kamura. Men nu måste Ni
stanna. här några dagar ty näs-
ta lägenhet till Nagasiki blir
ej förrän den 30 april".
Köpman Kandeschs gäst.

I haremet.

Landsmannen.

"Rädda mig landsman".

III.

Samma natt landar Nobodi i

Bombay.

Flykten.

Päföljande dag npptäckes
rymningen. Khandesoh tår i
ilskan häröver slag.

"Min herre är död".

Nobodi upptäcker Raoul på
en till Nagasaki avgående än-
gare.

Nobodi finner tillfälle närma
sig Raoul.

Den. 4 maj 1912. Midnatt.
Hon kan ej finna adressen på
köpmannen i Nagasaki.

IV.

Nagasaki den 1.2 maj 1912.
"Äng-aren från Bombay är
kommen".

I Nagasaki.

"Vill Ni växla denna 100-
pundssedel I" ,

"Sedeln är redan sänd till té-
handl. Hainan i Amoy".

De 100 chrysantemumernas
fäst.

I Amoy.

 

i Lule4 1914. Trvclreri .L-B. Norrskenet.

35.

36.

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 xe. m., Lördagar kl. 5-11 e. m., Söndagar kl. 5411 e. m.
Blljettprlser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öreI Zulu plats Il Iro-
Kupengböeker å 10 st. biljetter -iörsta plats lf, kr., andra plats I kr.I loge 5 kr. - säljas vid Ingången

Program Onsdag-Torsdag 22-23 Juli

JOYCleIl 111111 på 80 dagar

r
Dramatiserad reseskildring i 6 akter, med motiv efter Jules Vernes berömda roman med samma namn.

Raoul tror att Nobodi är ut-
sänd av klubbmedlemmarna
för att hindra honom i hans
färd. och avskedar henne.
Nobodi i värksamhet även pa
annat håll.

V.

.iilätmöä 4ågCLhå lh aethz2- ?rgea

37.
38.

Barn äga. ej tillträde.

Sedeln är skickad till San

1 F rancisko.

Den 20 maj.
Amoy.
Välbehållen i San Francis-ko.
Indianerna.

Överfallet.

Räddade.

Äntligen sadeln.

Avresan från

VI.

Raoul lyckas undkomma Non
bodi.

Tradös telegraf.
Häktningsordern.

Cherbourg den 12 juni.
Förhäret.

Åter fri.
Betjänten skickas
Edinburg.

James saknar sin portmormä.
Plats som eldare.

Åter gripna.

I klubben 7.18.

De sista minuterna.

I klubben.

"Var är min betjänt .9"
Raoul vinner sitt vad.

N obodi finner att hon förgäves
gjort en resa jorden runt

direkt till

AAAAAAAAAAAAAE

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain