#1220: Elite-Teatern

TEATERN. y

f. d. Luleå Nya Biografteater.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
Stadens elegantaste Biograftecnter.

El: ,
FöREvlsNiNosTlDER=

Hvardagar kl. 1126, 7 och 1129 ye. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

. ROC] RAM:

Fr. o. m. Torsdagen den 18 t. o. m. Söndagen den 21 Febr.

En liten leksak,
stora drömmar. w

En mycket vacker och gripande bild.

Morot-Bärarm".

Särdeles intressant.

Snldnten nclf-zigenersknn.

Spännande skildring i 13 afdelningar indelade i tablåer.

. UtanförtHvita liljansi värdshus. 8. lnför krigsrätt.

. Zigenerskans dans. 9. Dömd till arkebusering. -V
. Kärlek och svartsjuka. 10. Zigenerskan öfverbevisar den

. Qnda afsikter. . anklagades oskuld.

. Ofverfallet vid stranden. 11. Lägg an! Ge fyr!

. Ett dråp i själfförsvar. 12. Benådad i sista ögonblicket.

. Falska underrättelser. 13. Tvänne lyckliga.

 Arabian LernnErnnnnnannn. i

1. Arbetarna. 1 5. Ugnen eldas.

2. Hissverk. - 6. Leksaker formas.

3. Leran bearbetas. 7. Kärlen målas och glaseras.
4. -Leran formas. 8. Kärlen transporteras.

Denna lerkärlsfabrikation är mycket intressant och
lärorik och bör därför ses af alla såväl ung som gammal. I

En sensationshistoria af första rang! i

 

Första förhören i det mystiska

STEINHEILSKA
I -- DRAMAT.

Ser. l. .

Rémy Couillard arresteras vid gatan Rousin.
M. Hamard, en fiende till fotografer.
Madame Steinheil konfronteras med Alexandre Volff. (Speladtaf

FÖfhÖet meäÖll-léhtégénulc, vvxl-Hr., .a.-:.-.-...
Husvisitation hos Alexandre Volff i Hotel de la Creuse.

Den intresserade publiken ombedes att icke förumma någon
" af dessa intressanta serier.

I Fransprljdsport.

...d
J..-

En väl lnllännd anställning.

Kolossalt rolig.

Pianomusik.
" Hela Luleå till Elite-Teatern!

 

- - f . 1.-sta plats 50 öre. 2.-drd pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre. 1 i 2
Bluettpnser- Bam resp. 35, 25 Qch 15 öre. 

i

 

.if-...vf
Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain