#1217: Elite-Teatern

o,

 

 

 

90 NQSJWÄPJNZ-t

 

0..

 

 

 

 

 

 

TEATERN, i

LULEÅ NYA BiooRAF-TEATER.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
Stadens elegantaste Biogrdtteater.

FöREvlleNosTiDER=

Hvardagar kl. 1126, 7 och 1129 e. m.
Sön- och Helgclagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

PROGRAM:

Fr. o. m. Torsdagen den 11 t. o. m. Söndagen den 14 Febr.V

I Komedi af M. Georges Doeqveis.

En välklädd ung ätventyrare söker en kväll efter något lämpligt tillfälle
att reparera sin ekonomi. Det ser också ut som det skulle lyckas för honom, då
han på ett kafé träffar på en elegant dam. De göra sällskap. En timme senare
kommer vår åtventyrare åter ut och drar upp ur sin ficka det eleganta halsband,
som nyss hängde på damens hals. Men samtidigt följa hans hvita handskar med
och bli .liggande på marken. En annan VA visserligen ej så vålklädd -åtventyrare
finner dem och tar dem på sig. De passa utmärkt. Men ej nöjd med detta byte,
gör han samma kväll ett besök i villan, men blir på bar gärning ertappad af damen
och måste ta-till flykten. Men i förskräckelsen har han glömt sina hvita handskar
med handskfabrikörens adress. Följande detta spår lyckas man snart tå fatt i vår
förste ätventyrare, som man trpr vara den skyldige.

till

Bildens innehåll:

1. Monsieur Rasta söker efter ett till-1 4. Mötet.
tälle. j 5. Monsieur julas söker också ett tillfälle.
2. Ett olycksbringande missöde. n 6. De hvita handskarne.
3. På restauranten. 11 7. På spåret.
0 o 0
Kvinlig polis.
Amerikanska regeringen har nyligen stiftat en kvinlig i
poliskår. Vår bild visar äfven de komiska äfventyr
som kunna uppstå när hustrun skall sköta man-
nens arbete och mannen sköta hushållet.
l polisens privata hem. j 9.- Förbrytaren upptäckt.
Kvinnan går på tjänstgöring. 10. Gripen på bar gärning.
Ettwkärleksbref. - j 11. Lif ener död.
Mannens förklädnad. j l 12. Hvilken af Er båda är den rätta.
På poliskontoret. 1 13. Kvinnans list öfvergår mannens
En raport.  i förstånd.
Sådan ser den man ut som efter- 14. Ett krossadt hjärta.
s anas. I 15. Kom min älskade.
På jakt efter törbrytaren. I 16. l tällan.

Vågornas hämnd.

Stomrtadl drama i flere afdellzingar.

ateaåK-éeååtiéeäååi 
w att
nu lf av.
l.. .sta serien lt
 a 
N. 1.
 oc oo I 
n tr
lit i. 
2319 äte
lit :lit
W  S  W
Evli; ENG
:tf-l Om
.. ..
lit , - at
vf f vr
nr I".
av.. w . .

 

oDLiNcUF Ris. i

Särskildt roliga extranummer.

Pianomusik.
Hela Luleå till Elite-Teatern!

 

 

I:de plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre.
Barn resp. 35, 25 och 15 öre.

Biljettpriser:

 

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

n med de hvita handskame.

m.

...oo-O..

0.. f. I...

  

 

 

...oo-0

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain