#1216: Elite-Teatern

Vi.
nln- RL? nnnN

LULEÅ NvA BiooRAF-TEATER.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)

Stadens clegdntnstc .Biogrdftcdtcr

 

 

 

 

 

 

 

1.
ll

 

FÖREVESNENGSTEDER:
i 1lhlvardagr-zr kl. llaö, 1127, WS och 1t29ve. m.
Sön- och Helgdagar kl. 3. 4. 6. 7. 8 och 0 n. m

 

Fr. o. m. Måndagen den 8 t. o. m. Onsdagen den lO Febr.

Modern järnindustri.

Detta är en bildserie full af intressanta skildringar. Vi få
genom bildense hur det svenska järnet förädlas. I Bilden visar oss
ett af världens största järniridustrietablissement. Hytta, Bessemer-
blåsning, Martinblåsning, Valsverk m. m.

En af de storslagnaste bilder man på biografområdet
I kan få se.

mn Ericstifshnsnygn
ochqsistahvilorum.
Krog-Tärnan

vid Nilens stränder.

Intressanta och spännande bilder med följande innehåll.
En krokodil i sikte. I l 5. jaktbytet. 1
Anafm 1 lägret i .6. Transport af bytet.

Jakten. Å 1. . ..
En valrikraai skon. i 7" Kllgsdans l lagret"

   

:gå-ON?

Blindundervisning.

1. l skolan. Tack vare böckerna 6. Pianoundervisning af en blind
med upphöjda bokstäfver i lärare. Under det att eleven
kunna de blinda få. samma i! med ena handen följer de
undervisning som de som se. i upphöjda noterna, spelar han

 

2. Räkning Och skrifning. med den andra. Endast utan-
3. Två år behöfver en blind att i till kan han spela med båda
lära sig sticka. l händerna.
4. Rast. 7. Blinda arbeterskor vid sitt ar-
5. Lektion. I i bete. i

x

Spanskit blod.

Denna bild är i alla afseenden ovanligt lyckad. Den vackra
Carmen uppvaktas af två stolta kavaljerer, af hvilka hon naturligtvis
föredrager den ene.

. Då skyndar-den andre, för att hämnas på sin rival, till dennes -
hustru, den lycklige älskaren är nämligen gift, och omtalat mannens
kärlekshistoria. Hustrun blir utom sig och har blott en tanke, att
skaffa sin rival ur världen.  

Hon söker upp henne, och de båda kvinnorna råka i ett ur-
sinnigt slagsmål, som slutar med att hustrun faller dödligt sårad till
marken. Maken står som förslöad inför detta hemska skådespel, men
älskarinnan tager honom under armen, och för honom, rökande cigar-
retten, kallblodigt från platsen.

- Ett ovanligt mligtskämtnummer.

 

Pianomusik.
Hela Luleå till Elite-Teatern!
I i " r " s. 1.-sta lats 50 "ra 2:afra l. 35 öre.3:e l. 25 öre. .
JU."  Bam [1116511 35, 025 och 15 pöre. p " Fm".

 

 

 

 

 

 

 

 

...g..o..

han... Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain