#1213: Elite-Teatern

TEATERN.

f. d. Luleå Nya Biografteater.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)
btclclcns elegantaste Biograftcater.

:-l:: Y
jröREvlleNosTlDER;

n I Hvardagar kl. 1126, 7 och 1129 e. m.
Son- och Helgdagar kl. 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.

Elii f: rf

PROGRAM:

Fr. o. m. Måndagen den 22 t. o. m. Onsdagen den 24 Mars.

ÄRAN ÅR RÄDDAD.

Fadern reser bort. .

Eskaderns afgång. ..  gtmämngen-

Under bortvaron. j I ue en-

Faderns återkomst.  7- slutet godt, allting godt.

Kära Yvonne!
Glöm icke vårt möte i afton i slottsparken.

D Detnar en helt vanlig intrig (en sjöoffieers dotter, förförd ff:-
i dennes franvaro, gifter sig i sista tablån med sin förförare efter f
en gentlemannamässig duell genom hvilken faderns heder är räddad). 
Men for vara ogon upprulla sig härliga scenerier, än se vi Villa- -f111
francas redd just då eskadern lättar ankar under utsändande af täta :I
rokmoln i den klara luften och så småningom försvinner den vid
horisonten; än se vi vägar kantade af dammiga caktusbuskar och pep- 5153
parkornsbuskar med röda bär. Eller också äro vi uppe bland ber-
gen, dar man upptäcker det blå hafvet tvärs igenom vin- eller citron-
planteringarna. I

Vinterspö-rt
i Chamonix.

Andanies grotta.

,.

Vackery förvandlingsbild.

Rikt

Kalvallrzri.v

numämnm

Jag har härmed äran attjanhålla om er dotters hand. 

((Miniherre! jag är envis. Ni skall alltid finna mig i er väg
anhållande om er dotters handl

Matsedel:

Soppa på kokosnöt.

Hvalfisk ä la hotellvärdt

Griljeracl kamel.

Stekta rättikor.

Syltad frukt.

jag har äran anhålla om Er dotters hand; i.

q Herr Crampon anhåller om fröken Amanda Koketts hand 

men får korgen. Han låter likväl icke afskräcka sig, utan uppen- j
barar sig för sin hulda skönas faders ansikte vid alla möjliga och i
omöjliga tillfällen, - som brefbäraren som bär brefven till honom, 1
som kyparen som passar upp honom på restauranten, som kusken 
som kör för honom i droskan, som portier på hotellet och för Ä
hvarje gång har han på läpparna sitt: (jag har den äran att anhälla "
om Er fröken dotters hand. Slutligen en dag kastar den ursinnige
fadern unge Crampon ut genom fönstret och.rusar i väg ut, men
han går förbi under fönstret just i samma ögonblick som den ihär-
dige friaren faller ner som från himlen, alldeles lagom för att upp-
repa sin gamla bön.
" Och då kastar fadern, som är rädd för att han börjar bli
tokig, dottern i Crampons armar, - amor vimit omnia.

Lueien Cmmpolm

jPianomusik.
m" Films till tärsäliinlgjch uthyrning! "m

" " - . I:sta plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre
Bluettpnser- Barn resp. 35, 25 och 15 öre. -

 

 

Gefle 1909. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain