#1204: Elite-Teatern

O
. ..l...

 

.xll

run, Turin

4 lr. u. i
 LULEÅ NYA BiooRAF-TEATER.

Köpmangatan 27 (midt emot kyrkan)

1Stadens elegantciste Biogrdftedter.

FöREvisNiNrisripr-:m
Hvardagar kl. 1126, 1127,  och 1l29 e. m. .
Sön- och Helgdagar kl. 3, lll, ti, 7, 8 och 9 e. m.

1PROG RAM; .

Fr. o. rn. Måndagen den l t.1 o. rn Onsdagen den 3 Febr.
j Ännu en terrängvinning!
I KONSTNÄRLIGA KINEMATOGRAFBILDER

pa
ELlTE-TEÄ3"fERN.

.För dessa bilders utspelande medverka endast artister
med världsrykte.
Vi göra början med

Han .

Kinematografen fortsätter här sin lyckliga konkurrens med
; teatern och visar oss pä. scenen (Handem Berénys välkända och
l medryckande pjäs, som gjort en allt större succés, hvar den dragit
fram öfver jorden.

Och kinematografen har ej lätit mästerstycket förlora det
ringaste af dess djup och effektfullhet, som i sin enkla och tra-
giska storslagenhet rycker alla äskädares hjärtan med sig.

" Stycket är förvånande väl inspeladt af fru Wiehe, som här
låter sin glänsande talang framstå i dess fulla rätt, herr Max Dearly,
hvars namn talar för sig själft och herr Coquet, välkänd ifrån Vau-
devilleteatern. i I

Denna film är författad och utförd af skriftställare
och skådespelare af första rang, med världsrykteY

Den "är ensamt cirka 1200 fot lång och. innehåller

" i " AHVA"MDWZ0101thDir-(Titografinii" fy f  ffff  "

 

 

NÄR sKoLPoJieÄRNA sTREJkA.

En makalös humor-esk i ett .större flertal urkomiska
upptåg af galenskaper.

Trimmer  

Denna bild visar oss en mångfald olika hänförande vatten-
scenerier, som ifrån början till slut fängsla Iäskädarnes ögon. Man
får nämligen se huru dessa förskräckligt stora vattenmassor störta
sig ifrån en ofantlig höjd ned uti djupet för att sedan Linder sin
Iväg brottas med himmelshöga klippor. .

   

D ln k u d I n
e mar var iga äggen.

En liten näpen herdeflicka visar oss en korg ägg. Pa dessa
framträda en del groteska figurer, som höja sig på sina langa
skrangliga kroppar, hvarefter dessa karrikatyrer lämna plats för nagra
graciösa figurer, som atteckna sig i ramen af äggen. Men rätt som
det är knacka äggens fjäderklädda invånare häl pa de tunna skälen
och ordna sig i bataljoner under anförande af en chef: sTakt, tu,
takt, tu, höger om, vänster om, ledigalr:

När Galinagåt hästkött.

Calino,sitter framför Wen enorm hästbiffstek, som han sätter
i sig med största aptit. Så smaningom känner han en enorm styrka
. I få makt med sig. Han reser sig upp, stegrar sig och sätter af ned
i för trapporna med fyrabsteg Ligtaget. ÄNere-påLgatan får han syn på i i, .i
en fullastad kärra, ställer sig mellan skacklorna och sätter i väg. I
Det dröjer ej länge förrän han sätter af i fullt sken och stöter om-
kull allt som kommer i vägen. lyckligtvis hejdas han dock till slut
af nägra poliser, som öfvermanna honom och föra honom till Lasa-
rettet. Några klarsynta läkare företaga en operation på honom,öppna
magen och taga ut en liten trähäst, hvarpå de helt frankt sydgen
magen pä honom. Helt förtjust tackar dä Calino sina räddare på
det hjärtligaste.

H ejdlöst skrattretand e.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianomusik. I
- - - . 1.-sla plats 50 öre. 2.-dra pl. 35 öre. 3:e pl. 25 öre.
...IQ-"5G Barn resp. 35, 25 och 15 öre. ...O "5.-
...mwwefa GeflewlgOQ. Werner Gustafsons tr. .ännu-I..

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1909
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain