#1203: Maxim

(9) to: 00 efee ånga eg; saa än ege egen .. ange We age saa se; sme safe ånga

q .

0

q .

6,
Q

o .

Q
J
Q
J
q
d
Q

0
q

a .

Q,
a
Q
a
Q
1a

Y n
o
Q
e
q
o
q
a
Q
a
q
.o
q
o
q
o
q
o
Q
a
Q
o
g
o
q
a
4
o
q
a
n
o
Qt
o
q,
o
Q
e
Q

Ö
Q

q
J
Q
Ö
Q
4
q
J

Q .

J
Q
Ö
q
O
q
J
Q
6

.k
Ya

Q
Ö
q

d
Q

J
Q

J
Q

J
Q

w
00

O
O
O
Ö
O
O
Q
O
O
0
0
e
O
O
0
0
O
0
Q
O
O
O
O
Q
O
I
O
O
yO
0
0
Ge
0
O
0
9
0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
.a
så
O:
Qo
nå
ed
å
0:
-z
0:
9:
.a
e:
-z
4:
Q:
å:
é:
9:
0:
.a
e
Q:

q
g
ae

63
93
ä
e
e

E
Ye

 

ÖVRE NORRLANDS , ELEGANTASTE BIOGARFTEATER

Telefoner: Maxi-m 193. Bostaden 193.

 

PROGRAM I

Nlåndag-f"l"1lsdagb 30 Now-l Dec.

058.! 11!2 timmes förevisning, kl. 6-halv 8, halv 8-9, 9-halv 11.

l-l. Sv. lin min emsveu nrlvu

Nzo 15.

Antwerpen under belägrirgen

Engelska4 omnibusar, automo-
biler etc. - passerande Szt Ni-
cholas på .Väg till Antwerpen. P6.

2. Ankomsten till Antwerpen.
3. Övergång av en över båtar
slagen bro i Antwerpen.

4. Katedralen synlig i bakgrun- 8.
den. 9.

n. Belgiska soldater göra bruk

av ett av tyskarna erövrat
faltkök.

Befolkningen i Antwerpen tå-
gar ut för att hjälpa till med
arbetet med löpgravarna.

7. Engelska marinsoldater som
medvarkande i stadens försvar.
Skarpskyttar i arbete.
Bepansrat tåg med engelska
kanoner i varksarnhet.

 

Lustslpel i 3 akter av Walter Turszinsky och Jalques Burg. l
Carl Wilhelm.

Regie: Iscensättning: Projections Ant. Ges. "Union".

AVDELNINGAR :

l. Tant Klara.

2. Fröken. Gretrurcl.

o. Sigmond Philippsobn.
4. I nlodeallc-Etren.

ö. Prinsessan Arfivbert  ett be-
sök i affären,

6. Hon frnpperas av Gertruds lilla
liiilcka person.

7. Det ar en stor (lag för Gertrud.l
8. f jlllrimauda gI j.
9. Chefen på knä för sin direktris,

10. Mayer blir kunglig hovleveran-
JBör och Gertrud blir hans fru.

ll. Firman. gifter sig".

12. Ett glatt bröllop.

III-IIIIIIIIIIIIIIHIEFII.IEIHIHIHIIIIIEIIIIIIIIIIIKI

Barn äga tillträde. f-

IIIIIIIIIIIIIIESIIIIII EIIIIIIEHIHEIIIIIII IEI-III...-

Biljeftprlls 50 öre Mia plats, 35 öre.2:dra pl.

Barn under 12 år 15 ö re, under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJEVTTER l HÄFTEN OM 108TYOKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första platsvkrl 3:60. Barn kr. 1:10.

Förevisningar- Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. . Lördagar
kl. 6-11 e. m.Å Söndagar kl. 3-5 och 6-11 e. m.

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B, Norr-skenet.

såga Q).

Q. QÖQvOQ 703,., f., v.,00a  fi.,,61l,., 90,1 0.1  f., fåwg, Våg 701,61 f.. 76, fe, 0.2, Öga 0,, 7.1 fog fl., färg, vi, to? f.. Q., QQQ Faq Öga 909 Q., to, fe, rg, feg 9.9 991 999 991 v99 Öga 799 :Qi feg ?G, f., få? gå? fää 901 väg fe, QQ, få? 993 969 9591 få? few 9.9 0.1 (Qq ffgq (01,0, f., 0.1 feat-12.11,6,

. .JP
få? .03 wa? vw? få? Faq få? WW, eg? ya? fälg? 993 WQQ 95? ga? liva? få? ?0Q feg  fOQLCl.)V

Ivinkla!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain