#1202: Maxim

(4D

 

Gas-4046000Qoénnoeououåinoesååå-40:64sonouoaeoe

 

.1 r., fa, ta, f., 0.. f., t.. f.. f.. f.. f.. f., f., f.. f., f., 0.1 f., f., f.,f.1f., f., f.. f., f.. f.,f., f., f., 0.10., f.. t., f., ?a, feg 0,1 ve, Q., 0., 00, f.,f.,f.1 f., 7,199, feg ?.1 to, f., f., 0.".Q f., f.g f., f., f., f..7.1 f.. 0.1 f., f., r., 0.10., f.. f., f-.10.QQ.Q 0.1 fe? 7.1 f.. f., f., Q)

Q

Q
o:
0:
21
O:
"2
.g
9:
.J ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGARFTEATER
Ö: Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193.
.3 1
.2 r, KP
.3
Q ..
O
Ö
q
-g fPfogram
O
Ö
Q
.1, o d T
o: ns ag- orsdag 2-3 Dec.
q .
O
w: 00000000
e z.
J
Q
.
"I U . 0
1 - d l l
., r spln e ns lv
Q
2
O
J , .
"3 F RESTELSEN
.I
.3 ,
.g .
n ll ll l i
.Q
o; t .
of! .
: Lustspel i 2 akter. Utgivet av Nordisk Films Comp.
9: AVDELNINGARNA :
ÖJ l, Godsitgnien von Puppenstoek
.Q lever i ständig frukt-.m för sina
J knedi to rer I
.q 2. Advokatens råd Ä ett rikt
: parti.
.6 3. I familjen yon Kuhn-an iii" det
Q kvinnorna som regera.
.a 4. En depntution,
Q 5. Fröken Ellinor utkoms till
06 kandidat Vid det förestående
Q valet.
. 3 :7 "i , v ., 1
o (i. btannu nu vackert har. Tul-
.Q  grå ni Väl oeli supa1 er Jfullo.
: Det är nu det enda ni iniin
. kunna".
g v 7. int besök.
Qo 8. :Tyst din prut1nalcure".
9. UDet här  ingen rokkupé."
Q .
O 10. (aloclsitgaren von Pnppenstool:
Ö -
.Q :in länder.
J ll. Han lovar att stödja llennes
.Q kandidntur.
Ö 12. Handen är förälskad i den
9: Vackra sutfrngetten.
q 13. Kvinnornas anuppilop.
.J ll Nästa morgon.
Q 15 Den kvinnlig-11 ug-itntorn Fröl-
.a ken Samsonl skall deltagay i
Q striden.
. . ,
I 16. En ide.
.Q 17. Till. station X.
: 18. "Titeln jag" kon själv bära ini-
. .I no kolliertar".
Ö
Q 19. Kvininotjnsnren.
Q. 20. Fröken Samson iir besegmd.
Q 21. På hotellet.
.Q 22. "Ni unsåiktar väl att jag börjar
.Q att klåda :tv mig-J.
: 23. Det är natt.
. 24. En tjuv.
Ö 25. "Vill ni låtay en mist-iindio1
å flicka Vara. :i fred".
g 26. Maskeringen.
GJ 27,. Den. försvunna fröken Samson
mottages av Valleomitén.
.2 98 folmötet
Q 29. Fröken Ellinor håller Sitt pro-
sa glmmtal.
.Q 30. Fröken Samsons program:
I, rösträtt blott för kvinnor.v
då 31. inmfördn. åskådare.
: 3 I. Fröken Samson låter uppställo
.d sig som motkandidat.
33. Valet.
.3 34. Fröken Samson lim? mth med
Q överviiildigulnde majoritet.
.
g 35. "Där går flöilriidnren. Tog: fast
liononi".
.Ö 36. Kompromisslen.
09 37. Fröken Ellinor förlåter gärna.
g Pm . Kärlekens lulokviilgnlr.
O
Ö
Q .
f: .O...O-...OOOOO-...IOOOIOO OO...-...OOO-...OO-....... ...O
Ö: OMNNÖWÖÖÖO 0090000090..
.
Ö
Q
O
Ö
.Q Barn äga tillträde.
Ö
Q
.
å I...O-O..OO-...I-ÖIOOIÖI.. I...00.0.0I-.OQIGOOIOQOOOO II...
J
Q
. U . I I. I.
0: Bihettpms: 50 ore tsta pl., 35 ore 2:ara pi.
G: Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre.
I .
.3 KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENOMHISTYGKEN:
Q Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
.a
q u I l 0 i I
.a Forevlsmnlgar Mandagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
.3 kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5.oeh 6-11 e. m.
02
Q)raw0,?0,1qwowaqwåråqw "90,100c,sr,w.w.w.w.w.10.19

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Non-skenet.

VÄND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain