#1196: Maxim

(Ge-osäsbsoodbénoa ehuäeäsouhsäsä seasoaeäsäshoouaa

 

 

 

Förevisning alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Lördagar kl. halv 7 till 11 e. m. Varje förevisning cirka 11]2 timme.

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:1dra plats 35 öre.

088.! Kupongböeker å 10 st. biljetter - 1:sta plats 4 kr., 2:dra plats
3 kr., loge 5 kr., säljas vid ingången.

W

 

Program

Måndag, Tisdag, Onsdag den 27, 22, 23 Juni

sa

Lusi anla-

000000

:o öarna

Förtjusande naturscenerier.

   

 

:i a rofen

06 .Pitch-.eefi age age sååå toa år agé sååå agé age ägnas agé sea age sea age eaeeea age see 00 090 coaeaeée saa se: sea se: sas år 50.9 se; see eeaegesaa sia 09:59:90 se: saa éaeiaseaåa eeeego 6.0 04 5.4 se: så: egna? ...o 00 ånga sea se: saa age age age år age eQeaOe age sauce sea

laster eller en numer; urimism

Lustspel.

 

Vi;
ll Ii;

 

ri

dmarN
ekssaga

 

OIIGlIS

Filmskåclespel i 3 akter från gamla tiders Amerika av F. S. Ghanfrau.

Sammanfattning av innehållet.

Herr och fru Adams ha en vacker
dotter Mary, som de anförtro at herr
Manuel Bond, en gammal vän till
familjen. Bond lovar ataga. sig Ma-
rys uppfostran, och vid styckets bör-
jan ser man Bond komma och häm-
ta flickan. Länge får han dock ej
behålla henne: vid första uppehåll
på resan söker Bond otillbörligt nar-
ma sig Mary, som svarar med att
rymma sin välg och sälla sirg till ett
sällskap nybyggare. Under resan
möter hon en i enslighet i skogen
bosatt pälsjägare, Kit, en käck och
sympatisk ung man, och resultatet
 Hkärlek vid första ögonkastet",
a ömse sidor. Som Kit kan försörja
både .sig och en hustru, fatta de bå-
da det i Amerika ej ovanliga beslu-
tet, att genast på.. fläcken uppsöka
närmaste 7,fredsdomareil, som har
befogenhet att viga folk. De begiva
sig ridande genast ästad, och efter
nagra timmar är det nygifta paret
lyckligt och väl installerat i Kits
ensliga stuga i skogen.

Åren gå. ,och de ha fatt en liten
flicka. Så., en vacker dag, kommer
Bond av en händelse till trakten och
han avlägger ett besök hos Kit. Stor
blir hans förvåning då. han i Kit-s
lyckliga hustru upptäcker Mary.
Hans gamla passion för henne väc-
kes till nytt liv, och under hot om
att döda Kiit tvingar han Mary att
under mannens tillfälliga bortovaro
rymma med sig. Jämte den lilla
dottern fly de nu hals över huvud
bort i Bonds vagn, och då. Kit kort

därefter återkommer finner han
hemmet tomt. Efter att ha satt eld
på. stugan ilar nu Kit till häst efter
rymmarna - blott flör att vid ett
färjställe finna dem ombord på. den
just avgrängfne färjan. Nu öppnas
skottväxling, varunder Kits hustru
träffas och faller i vattnet o. drunk-
nar. Bond undkommer med den
lilla dottern, och den olycklige Kit
får återvända som änkling och utan
sin dotter.

Femton år ha gått. Kit har ge-
nom lyckade affärer i boskap bli-vilt
en rik man, under det Bond lever på
spel på. de gamla flodängarna på.
Missisippifloden. En dag gör Kit
en resa med ångar-en, och även han
beslutar deltaga i ett parti och av-
slöja Bond som falskspelare, vilket
han även lyckas göra.

Bond har nu fattat det desperata
beslutet, att sätta eld  ålngaren
och under paniken röva fartyg-skas-l
san, ett uppsåt som han även lyck-
ligt slutför. Kit räddar dock sig
och dottern jämte ett litet sällskap i
land, och snart äro de även Bond
och hans medhjälpare på. spåren.
Efter en Spännande kamp med Bond
som slutar med ett envig på. liv och

död i vattnet, lyckas Kit äntligen

hämnas på Bond, som sjunker död
till botten.

Och i samma veva får en liten
kärlekshistoria mellan Kits vackra
dotter och en ung- man, som hon
träffat på. resan, sin för alla parter
tillfredsställande lösning,

Barn äga tillträde.

0 :avgång-100019909 raw-awawewewewae egeeeeeosreeegwgaega

 

Luleå 19115. Trvokeri A.-B. Norr-skenet.VA

(49 039 få 0.9 091 få! Qi få för Qå få far var rer re? 951 099 001 099 v99 är 091 age eos age vas 0,1 age agera!0691910,10.1rowfåe;959991reseeeresraiegeegeege egna väv age can een 0,9 0.1 031 0.1 res eat 0,1 0,1 0.1 charge 001 0,9 roa-00913109 0.10,10,9feerea0.9aeaeeoeeeeaeeaeveeqwå 0

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain